Održana radionica edukacije korisnika na Geotehničkome fakultetu u Varaždinu

Objavljeno 10.4.2018.

Djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 9. travnja 2018. godine posjetile su prvi put Geotehnički fakultet u Varaždinu i voditeljicu knjižnice Ivančicu Rosner.

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, koji se ostvaruje u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda, članice projektnoga tima za edukaciju iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u čijem su sastavu Mira Bačić i Dolores Vrbanić, održale su radionicu pod nazivom Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija za znanstveno-nastavno i suradničko osoblje Geotehničkoga fakulteta u Varaždinu.

Projekt e-Izvori vrijedan 133.760.000,00 kuna Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi od 2016. godine. Provedba projekta potaknuta je nedovoljnom međunarodnom vidljivošću hrvatskih znanstvenika te zbog nedovoljne mobilnosti znanstvene radne snage, posebno mlađih znanstvenika. Provedbom projekta hrvatskim će se znanstvenicima olakšati pristup međunarodnim časopisima i bazama podataka, što izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za znanstvenike i otvara mogućnosti njihove bolje međunarodne vidljivosti.