Održana 39. skupština Hrvatskoga knjižničarskoga društva „Knjižnice – od misije do strategije“

Objavljeno 22.10.2014.

39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva u organizaciji Hrvatskoga knjižničarskog društva i Društva knjižničara u Splitu održana je u Splitu od 15. do 18. listopada 2014. godine. Svrha je Skupštine bila preispitati postojeće stanje te pokušati odrediti smjer razvoja hrvatskih knjižnica i hrvatskoga knjižničarstva s obzirom na tehnološke i društvene promjene koje utječu na rad knjižnica i trendove u knjižničarstvu.

U plenarnim izlaganjima predstavnika IFLA-e i EBLIDA-e predstavljena su iskustva i rezultati dobre prakse navedenih međunarodnih organizacija s pozivom na daljnji razvoj te je pokrenuta rasprava.

Predstavnica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Daniela Živković u svojem plenarnom izlaganju iznijela je presjek strateškoga planiranja i financiranja knjižnične djelatnosti te otvorila pitanje obrazovanja i stjecanja kompetencija za knjižničarsku struku. Poseban naglasak stavljen je i na djelovanje knjižničarskih udruga i međunarodne suradnje.

Djelatnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održali su sljedeća izlaganja:

Ana Knežević-Cerovski
Virtualna međunarodna normativna baza – VIAF i identifikator ISNI u kontekstu bibliografske kontrole i njihova implementacija u normativnu bazu NSK

Izlaganjem Ane Knežević-Cerovski ukratko je predstavljen VIAF – Virtal International Authoritiy File, odnosno virtualna normativna bazu podataka čija je članica Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Ujedno je i predstavljen ISNI – međunarodni standardni broj imena kao nova ISO norma koja zajedno s VIAF-om umnogome pridonosi univerzalnoj bibliografskoj kontroli. Govorilo se testnoj fazi i integraciji zapisa normativne baze NSK u VIAF, kao i o uključenju u ISNI, te o dugoročnim ciljevima NSK u VIAF-u.

Petra Pancirov
Univerzalna decimalna klasifikacija i normativna baza NSK

Petra Pancirov predstavila je korištenje univerzalne decimalne klasifikacije za hrvatske autore u normativnoj bazi NSK te reviziju zapisa normativne baze u skladu s novim, skraćenim izdanjem UDK. Govorilo se o dugoročnome cilju normativne baze NSK, koji uključuje izradbu portala NSK koji bi predstavio i okupio na jednome mjestu sve hrvatske autore zastupljene u normativnoj bazi NSK.

Marko Orešković
Softveri otvorenog koda za korištenje u knjižnicama (u suradnji s Jelenom Bolokovac i Tamarom Krajnom – Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu)

Govorilo se o nekim softverima otvorenoga koda koje je moguće koristiti za poboljšanje knjižničnoga poslovanja. Spomenut je VuFind kao zamjena za OPAC kojemu je svrha omogućiti korisnicima pregled i pretragu svih knjižničnih resursa (katalozi, repozitoriji i sl.). Evergreen softver zanimljiv je velikim knjižničnim sustavima jer svojom funkcionalnošću svakoj knjižnici pruža mogućnost postavljanja vlastitih postavki i pravila rada. SubjectPlus je pomagalo kojim se knjižnicama omogućuje kreiranje, održavanje i povezivanje različitih sadržaja internetske stranice knjižnica. ePrints i Fedora softveri su za repozitorije koje se koristi za pohranu digitalnih materijala. Invenio je primjer softvera otvorenoga koda koji se može koristiti za izgradnju repozitorija ili digitalne knjižnice.

Posterska izlaganja

Lobel Machala, Zagorka Majstorović
Program kontrole kooperativne izrade CIP-a

Autori su izložili Program kontrole kooperativne izrade CIP-a, analizu uporabe Programa te naznačili smjernice razvoja. Svrha je Programa okupljanje CIP ureda u Hrvatskoj. U zajedničkome kooperativnom programu izrade CIP-a sudjeluju Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Dubrovačke knjižnice, Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku, Sveučilišna knjižnica u Puli, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Sveučilišna knjižnica u Splitu te Znanstvena knjižnica u Zadru.

Dunja Marija Gabriel, Jelica Leščić, Tomislav Milković
Implementacija prava na naknadu za javnu posudbu u Hrvatskoj

Suradnjom Ministarstva kulture, županijskih matičnih knjižnica i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu izgrađen je središnji IT sustav za ujedinjavanje podataka radi provedbe prava na naknadu za javnu posudbu. Potpisivanjem Ugovora o uvjetima za utvrđivanje naknade i Ugovora o uvjetima i načinu isplate troškova, stvoreni su uvjeti za implementaciju prava autora na naknadu zbog korištenja autorskih djela.

Panel rasprava – Slobodan pristup pravnim informacijama

Dijana Machala – Centar za stalno stručno usavršavanje

Panel je obuhvatio raspravu o slobodnome pristupu pravnim informacijama, uključujući i službene publikacije, zatim dostupnost i širenje pravnih informacija u djelokrugu naših knjižnica te domaća iskustva u obrazovanju i stručnome usavršavanju knjižničara za obavljanje knjižnične djelatnosti na izvorima pravnih informacija. Voditeljica Centra za stalno stručno usavršavanje dr. sc. Dijana Machala izlagala je na temu Stalno stručno usavršavanje i kompetencije za rad u pravnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj (iskustvo CSSU).

Na Skupštini je dodijeljena Kukuljevićeva povelja za zaslužan, dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj struci. Ovogodišnje su dobitnice Ivana Vladilo, prof., diplomirani knjižničar iz školske knjižnice Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka, Marijana Mišetić, prof., knjižničarski savjetnik iz Knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Milka Šupraha-Perišić, prof., viši knjižničar iz Gradske knjižnice Rijeka te dvije djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica i mr. sc. Jelica Leščić, knjižničarska savjetnica. Također je i dodijeljena Nagrada Eva Verona koja se dodjeljuje mladim knjižničarima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke.

Zadnji dan Skupštine održana je rasprava i izvješća sa stručnoga dijela programa te zaključci 39. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.