Odabrano arhitektonsko-urbanističko rješenje nove zgrade Gradske knjižnice

Objavljeno 22.3.2019.

Nakon provedena natječaja u siječnju 2019. godine Društvo arhitekata Zagreba dodijelilo je studiju UPI-2M d.o.o. prvu nagradu za izradbu nove zgrade Gradske knjižnice. Nova knjižnica smjestit će se na prostoru povijesne cjeline Industrijskoga kompleksa Paromlin koja se svojom poviješću i svojim istaknutim mjestom u Zagrebu, u blizini Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te Muzeja suvremene umjetnosti, smatra jednim od najvrjednijih spomenika industrijske arhitekture.

Prema riječima nagrađenih arhitekata, oblikovanje nove zgrade Gradske knjižnice suprotstavljeno je postojećim i zaštićenim zgradama industrijskoga kompleksa te svojom fizičkom kvalitetom, kao i funkcionalnim obilježjima, nudi suvremeni izričaj. Nagrađenim projektom kroz tri etaže nove zgrade knjižnice smještaju se javni sadržaji, poput odjela za djecu i mlade, čitaonica zbiraka i časopisa, odjela za odrasle i glazbenoga odjela te krovne terase, dok se u postojećim zgradama kompleksa planira smještaj administrativnih sadržaja knjižnice. Osim rješavanja dugogodišnjega podstanarstva, nova zgrada omogućila bi okupljanje cjelovita fonda s više od 400 tisuća jedinica građe na jednome mjestu.

Gotovo od utemeljenja zagrebačke Gradske knjižnice u neorenesansnoj palači iz 1895. godine, Starčevićevome domu, govori se o potrebi njezina trajnog smještaja, a još 2013. godine izgradnja nove zgrade Gradske knjižnice ušla je u Strateški plan Grada Zagreba do 2020. godine.

Kompleks Paromlina nastoji se urbanistički odrediti otkako je nakon povijesnih, političkih i vlasničkih promjena prestao djelovati kao industrijska zona 80-ih godina prošloga stoljeća te su se pokušali pronaći primjereniji sadržaji povijesnoj lokaciji, poput prenamjene građevine u Tehnički muzej, Galeriju ili Muzej suvremene umjetnosti. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske upisalo je Industrijski kompleks Paromlin u Registar nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske kao zaštićeno kulturno dobro radi ostvarenja arhitektonsko-urbanističkoga rješenja za novu zgradu Gradske knjižnice u prostoru industrijske baštine, a riječ je svijetlome primjeru suvremena izričaja poslanja knjižnice.