Obljetnica objavljivanja prvih hrvatskih novina

Objavljeno 12.7.2012.

Na današnji dan, 12.srpnja, prije 206 godina, objavljen je prvi broj novina Kraljski Dalmatin – Il Regio Dalmata. Kraljski Dalmatin, prve su novine na hrvatskom jeziku. Te hrvatsko-talijanske upravno-političke tjedne novine, službene novine francuske uprave u Dalmaciji, izlazile su u Zadru, svake subote od 1806. do 1810. Tekst na talijanskom i hrvatskom jeziku bio je složen dvostupačno. Uređivali su ga B. Benincasa, I. Kreljanović i N. Budrović, a za hrvatske prijevode zaslužni su franjevac Paško Jukić i dominikanac Dominik Budrović.

U povijesti hrvatskog novinstva Kraljski Dalmatin ostaje zapamćen i po tome što je na njegovim stranicama objavljena prva novinska vijest na hrvatskom jeziku, prva novinska recenzija jedne knjige, a novinarsku djelatnost na svom jeziku ostavio je prvi hrvatski novinar Nikola Dominik Budrović.

S razdobljem Napoleonove vlasti početkom početkom XIX. st. u hrvatske krajeve dolaze  slobodoumne građanske i nacionalne ideje, te s time u svezi pomaci u uporabi hrvatskoga jezika. Zahvaljujući činjenici što je izlazio i na hrvatskom, Kraljski Dalmatin je čitan u većinskom hrvatskom pučanstvu u pokrajini, a time što je djelotvorno rušio ukorijenjene predrasude o hrvatskom jeziku kao manje vrijednom, značajno je pridonio prosvjećivanju i nacionalnom buđenju hrvatskoga puka, pa se stoga, s pravom, njegovo izlaženje može smatrati početkom hrvatskoga narodnog preporoda u Dalmaciji.

U Kraljskom Dalmatinu tiskaju se članci s brojnih područja: demografije, gospodarstva, politike, prava, zakonodavstva, povijesnih znanosti, religije, kulturne povijesti, odgoja i naobrazbe, zdravstva, socijalne skrbi, vojnih znanosti, obrtništva, poljodjelstva, šumarstva, prometa, trgovine itd., pa se s pravom može zaključiti da je prosvjetiteljska važnost lista u jadranskoj Hrvatskoj početkom XIX. st. iznimno velika.

Godine 2006.,  u povodu 200. obljetnice Kraljskog Dalmatina, započet je projekt petosveščanog izdanja pretiska Kraljskog Dalmatina u izdanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Erasmus naklade i Sveučilišta u Zadru. Izlaskom posljednje, pete po redu, knjige o Kraljskom Dalmatinu projekt je završen 2011. godine.

Pretiskom Kraljskog Dalmatina prve hrvatske novine postale su pristupačne svakom zainteresiranom čitatelju, čime je ta kulturološka činjenica postala dio javne svijesti i znanja.

Komplet izvornika čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a svi digitalizirani brojevi novina dostupni su na Portalu digitaliziranih starih hrvatskih novina i časopisa.