Objavljeno e-izdanje priručnika „Klasifikacija građe s područja filozofije“

Objavljeno 24.1.2019.

U sklopu svoje redovite nakladničke djelatnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila je elektroničko izdanje priručnika Klasifikacija građe s područja filozofije. Priručnik je izrađen na temelju prakse klasifikacije građe iz područja filozofije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a izradile su ga Andrea Gornik i Lidija Jurić Vukadin.

Priručnik Klasifikacija građe s područja filozofije namijenjen je korištenju u Knjižnici, kao i u knjižnicama uključenima u zajednički knjižnično-informacijski sustav, te narodnim knjižnicama i CIP uredima. Može u cijelosti ili djelomično biti primijenjen i u drugim vrstama knjižnica ako građa iz područja filozofije čini veći ili znatniji dio njihova knjižničnog fonda.

U priručniku su predstavljena rješenja klasifikacijskih oznaka za različite vrste filozofske građe. Služi za brzu i jednostavnu izradbu odgovarajućih klasifikacijskih oznaka, provjeru njihove ujednačenosti i dosljednosti, kao i za pronalaženje podataka o sadržajima iz filozofije.