Objavljeni rezultati nagradnoga natječaja za osnovne škole „Zelena priča za zeleni planet“

Objavljeno 7.11.2018.

U sklopu projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku i u suradnji s Radnom grupom za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva, nakon Zelenoga festivala i Međunarodnoga znanstvenog skupa (O)krenimo na zeleno, a prigodom 1. međunarodne konferencije o zelenim knjižnicama Let`s Go Green!, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizirala je literarni natječaj za osnovne škole pod nazivom Zelena priča za zeleni planet.

Na natječaj je pristiglo 376 učeničkih radova, a Prosudbeno povjerenstvo odabralo je tri najbolja rada:

Pravo blago, Neo Dolenski, 4. c, III. osnovna škola Bjelovar
Zanimljiv šumski div, Leonardo Rihtarić, 8. b, Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar
Vukovarska Adica, Milan Dudaš, 3. b, Osnovna škola Nikole Andrića, Vukovar.

Osim toga, zbog originalnoga pristupa temi i uporabe dijalekta, Prosudbeno povjerenstvo odlučilo je dodijeliti posebnu pohvalnicu za rad:

Stablo koje se oseća, Lana Relić, 7. b, Osnovna škola Petra Preradovića, Pitomača.

Svečanost proglašenja i dodjela nagrada te pohvalnice održat će se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 8. studenoga 2018. godine u 14.40, u sklopu 1. međunarodne konferencije  o zelenim knjižnicama Let`s Go Green! Nagrade su osigurale Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i nakladnička kuća Mozaik knjiga d.o.o.