Objavljen zbornik radova sa 10. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj „Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica“

Objavljeno 8.1.2018.

Nacionalna i sveučilišna knjižnice u Zagrebu objavila je u tiskanome obliku zbornik radova sa 10. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica. Urednice su Zbornika Dunja Marija Gabriel i Frida Bišćan, a recenzentice su objavljenih radova mr. sc. Ljiljana Sabljak i Željka Miščin.

Uvodna riječ, nakon osnovnih podataka o vremenu održavanja Savjetovanja i broju sudionika, donosi kratak pregled povijesti Savjetovanja od njegovih početaka do danas. Nakon predstavljanja teme i podtema dat je iscrpan pregled događanja na Savjetovanju po danima gdje su ukratko predstavljeni svi predavači, a zatim slijede recenzije Ljiljane Sabljak i Željke Miščin.

Radovi su razvrstani u pet tematskih cjelina. Prva sadrži plenarna izlaganja, druga se sastoji od pozvanih i prijavljenih izlaganja, treća i četvrta od prijavljenih radova, dok su u petoj cjelini zastupljena PechaKucha izlaganja. Od ukupno dvadeset šest održanih izlaganja, u Zbornik radova uvršteno je njih dvadeset i jedan. Uz tekst i bibliografiju, svaki rad sadrži bibliografske bilješke. Dodatci su radovima kratak osvrt na panel raspravu o temi Parametri za vrednovanje narodnih knjižnica, obrazloženje dodjele nagrade za najbolji prijedlog usluge Poslovnoga centra u narodnim knjižnicama te Predmetno kazalo.