Objavljen novi, 15. broj časopisa Glas@NSK

Objavljeno 2.4.2019.

Objavljen je novi, 15. broj časopisa Glasa NSK koji je dostupan u tiskanoj i elektroničkoj inačici. Časopis će se od ovoga broja objavljivati jedanput godišnje, uoči svečanosti obilježavanja Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Kako je 2018. godina bila Europska godina kulturne baštine, i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pridružila se tomu obilježavanju s nekoliko bitnih projekata, i to izložbom Book Art in Croatia održanom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Ljubljani, svečanim klapskim koncertom u čast maestru Dinku Fiju – Fiofest 2018., Osmim festivalom hrvatskih digitalizacijskih projekata, izložbom Books, Directions, Audiences pripremljenom u suradnji s Nacionalnom knjižnicom Republike Bugarske Sv. Ćiril i Metod te izložbom Hrvatska glagoljica koja je održana u studenome i prosincu 2018. godine. Upravo je glagoljica kao najstarije hrvatsko pismo najvrjedniji potomak kulturne baštine koju u svojem fondu čuva Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te joj je iz toga razloga posvećena i tema broja.

O projektu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Hrvatska glagoljica pisala je dr. sc. Irena Galić Bešker, koordinatorica Zbirke rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Riječ je o Projektu kojim se želi produbiti proučavanje toga jedinstvenog fenomena ne samo u hrvatskim već i u europskim razmjerima te na jednome mjestu okupiti rukopisnu i knjižnu građu na glagoljici. Istodobno, započeo je i rad na portalu Glagoljica.hr, na kojem bi u budućnosti, osim uobičajene knjižnične građe, bila pohranjena sveukupna digitalizirana građa koja je povezana s glagoljicom. O izložbi Hrvatska glagoljica pisao je njezin autor Sandi Antonac. Izložba je prikazala najstarije hrvatsko pismo pod utjecajem povijesnoga razvoja, tipografije, kulturološkoga utjecaja i suvremene primjene te je izazvala zanimanje osobito mlađega naraštaja, što neizmjerno veseli, jer će baština uvijek biti bit jednoga naroda i njegove bogate povijesti.

Gošća je ovoga broja bila dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, knjižničarska savjetnica i ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ u Koprivnici te dobitnica Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2017. godinu.

U središtu su ovoga broja dvije zanimljive stručne teme. Prva glasi Što donosi Opća uredba o zaštiti podataka za knjižnično poslovanje?, a druga je Hrvatski ured za DOI u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Autorica prve teme Anita Katulić ističe kako Uredba predstavlja bitan trenutak u području razvoja zaštite privatnosti i osobnih podataka europskih građana, dok u drugoj temi njezine autorice Danijela Getliher i Silvana Šehić obavješćuju o utemeljenju Hrvatskoga ureda za DOI koji posreduje između hrvatskih nakladnika i registracijske agencije Crossref pri dodjeli DOI-ja znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima.

Brevijar Nikole Brozića iz 1561. godine pravi je biser riznice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Prekrasan je to primjerak glagoljske knjige koji je dio fonda Zbirke rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu postao 2006. godine. I o njem piše dr. sc. Irena Galić-Bešker, koordinatorica Zbirke rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nabavljeni primjerak nekoć je pripadao obitelji Macclesfield. O tome svjedoči obiteljski grb koji je utisnut na recto strani prvih triju listova, a na poleđini prednje strane korica nalijepljen je obiteljski ekslibris.

Surađivati s drugim ustanovama, osobito ako su iz istoga ili srodnoga područja djelovanja, za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu je imperativ. Takvih je suradnji mnoštvo, a za ovaj su broj izdvojene dvije od njih. Prva je suradnja na razvoju i održavanju Hrvatskoga nacionalnog skupnog kataloga i o tome je potpisan Sporazum. O tome tko je sve surađivao u Hrvatskome nacionalnom skupnom katalogu piše Maja Priselac. Druga je suradnja ostvarena u organizaciji svjetski prepoznate 1. međunarodne konferencije o zelenim knjižnicama Let’s Go Green!, a o toj nas suradnji izvješćuje Ana Rubić, jedna od njezinih začetnica.

Bio je tu velik broj događanja u organizaciji ili suorganizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. O nekima je izvještavano u rubrici Događanja koja su ostavila trag, a o nekima u rubrici Ukratko.Predstavljena su i nova izdanja Knjižnice.

Pojedinosti o časopisu Glas@NSK.