Objavljen natječaj za potprogram „Kultura“ u kategoriji za potporu europskim platformama

Objavljeno 8.2.2017.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) objavila je natječaj za potprogram Kultura iz programa Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) za potporu u kategoriji europskih platformi.

Rok je za podnošenje prijava do 6. travnja 2017. godine do 12 sati po srednjoeuropskome vremenu.

Na stranicama Europske komisije i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu možete pročitati natječaj u cijelosti te pronaći sve pojedinosti vezane uz dokumentaciju, vodič za korisnike, kao i odgovarajuću prijavnicu pod nazivom Podrška europskim platformama.

Za sva pitanja koja se odnose na sudjelovanje u potprogramu Kultura možete se obratiti Desku Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) sedmogodišnji je program namijenjen kulturnomu i audiovizualnomu sektoru u sklopu kojega se nalaze dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) javno je tijelo Europske unije koje djeluje od 2006. godine. Agencija je odgovorna za upravljanje programima Europske unije u području obrazovanja, kulture i audiovizualne politike. U suradnji s Općim upravama Europske komisije, u razdoblju od 2014. do 2020. godine, Agencija je zadužena za nadzor i provedbu sljedećih programa Erasmus+, Kreativna Europa, Europa za građane i Program namijenjen volonterima. Agencija upravlja i prethodnim naraštajima programa iz razdoblja od 2007. do 2013. godine, u koje se ubrajaju Program za cjeloživotno učenje, Erasmus Mundus, Tempus, Kultura, MEDIA, Mladi na djelu, Europa za građane i medije, kao i nekoliko međunarodnih ugovora o suradnji u području visokoga obrazovanja.