Objavljen natječaj za dodjelu Nagrade Vladimir Nazor za 2016. godinu

Objavljeno 22.3.2017.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je natječaj za dodjelu Nagrade Vladimir Nazor za proteklu 2016. godinu. Nagradu dodjeljuje Republika Hrvatska za najbolja umjetnička ostvarenja u području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo, a odluku o dobitnicima donosi Odbor Nagrade Vladimir Nazor. Predsjednika i članove Odbora, na prijedlog ministra kulture, imenuje Hrvatski sabor iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika.

Godišnja nagrada dodjeljuje se umjetnicima za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2016. godine. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Za nagradu se mogu natjecati državljani Republike Hrvatske, a prijedloge za dodjelu Nagrade Vladimir Nazor mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge te građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno.

Prijedlozi za Nagradu Vladimir Nazor mogu se slati do 14. travnja 2017. godine na adresu Ministarstava kulture Republike Hrvatske.

Pojedinosti o Nagradi Vladimir Nazor.