Obilježavanje Svjetskog dana voda

Objavljeno 22.3.2018.

U duhu projekata poput Zelenoga festivala te konferencije Let’s Go Green, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana voda. Taj dan pokazuje važnost pitke vode i održivog upravljanja vodnim resursima. Obilježavanje dana 22. ožujka kao Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

Ovogodišnja je tema Svjetskog dana voda Priroda za vodu i upućuje na razmatranje rješenja iz prirode za vodne izazove s kojima se suočavamo u 21. stoljeću. Raspoloživost vode i opskrba vodom, kakvoća voda i upravljanje rizicima, kako možemo smanjiti poplave, suše i onečišćenje voda, samo su neke od tema koje će biti u središtu ovogodišnjeg Svjetskog dana voda.

Novo desetljeće Svjetskog dana voda započet će ovogodišnjim obilježavanjem i bit će usmjereno na održivi razvoj i integrirano upravljanje vodnim resursima za postizanje društvenih, ekonomskih i ekoloških ciljeva te provođenja međunarodno dogovorenih programa i projekata vezanih uz vodu. Cilj održivog razvoja obvezuje nas da svakome bude osiguran pristup pitkoj vodi do 2030. godine te uključuje zaštitu prirodnog okoliša i smanjenja onečišćenja.

Vlažna područja nisu samo izvor prirodnih ljepota i rekreacijska odredišta za lokalno stanovništvo, ona pružaju i široki raspon usluga ekosustava. Tijekom poplavnih događaja ona imaju ulogu retencijskih područja, što pokazuje da su vitalno, na prirodi utemeljeno rješenje za postizanje sigurnosti i upravljanje rizicima u slivu rijeka. Uz to, vlažna područja doprinose kontroli kakvoće voda te predstavljaju bitne točke biološke raznolikosti. U lokalnim zajednicama vlažna područja podupiru i oblike turizma, ribarstva i drugih gospodarskih i društvenih interesa koji ih uvažavaju. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao i Hrvatske vode, ulažu znatne napore u zaštitu, revitalizaciju i stvaranje vlažnih područja te u ponovno povezivanje naplavnih ravnica u riječne sustave.

Narušavanje stanja okoliša uz promjenu klime, dovode do s vodom povezanih kriza kojima smo svjedoci širom svijeta. Poplave, suše i onečišćenje voda još više pogoršavaju narušena kvaliteta vegetacije, tla, rijeka i jezera.

Kada zanemarimo dostupne ekosustave, teže je svima osigurati vodu koja nam je potrebna za život i razvoj. Danas 2,1 milijarda ljudi u svojim domovima živi bez sigurne vode za piće što utječe na njihovo zdravlje, obrazovanje i kvalitetu života.

Hrvatske vode rade na mjerama prilagodbe u području upravljanja vodama, mjerama utemeljenim na ekosustavu, tehnološkim mjerama poput razvoja učinkovitih sustava navodnjavanja u poljoprivredi te različitim pristupima u području politike voda u slivu rijeka i njihovim podslivovima.

Rješenja iz prirode mogu riješiti mnoge od vodnih izazova. Zasađivanjem novih šuma, ponovnim povezivanjem rijeka s njihovim poplavnim nizinama i revitaliziranjem močvarnih područja ponovno će se uspostaviti ravnoteža u vodnom ciklusu i poboljšat će se ljudsko zdravlje i kvaliteta života.

S obzirom na trenutačno najugroženija područja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških uvjeta, sredstva namijenjena za obilježavanje Svjetskog dana voda, Hrvatske vode usmjerit će obiteljima u Hrvatskoj Kostajnici koje su ostale bez imovine pri aktiviranju klizišta. Riječ je o iznosu od 50.000,00 kuna.

Dodatne pojedinosti o Svjetskom danu voda dostupne su na mrežnim mjestima www.worldwaterday.org i www.unwater.org.