NSK potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori“

Objavljeno 25.11.2016.

U prostoru Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u petak, 25. studenoga 2016. godine svečano je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za provedbu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori koji se ostvaruje u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda.

Riječ je o Projektu ukupnoga iznosa 133.760.000,00 kuna, a provodit će se u sljedećih pet godina radi povećanja dostupnosti i korištenja međunarodno bitnih elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija kako bi se povećala kvaliteta znanstvenoga rada hrvatskih znanstvenika te osigurala međunarodna vidljivost njihovih znanstvenih rezultata.

Ugovor su potpisali dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja i Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Tatijana Petrić istaknula je kako je odobrenim i potpisanim projektom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu vraćena nabava baza podataka. Naglasila je kako je put bio dug, ali kako je najrazumnije ono rješenje koje je lako provedivo, koje koristi postojeću infrastrukturu i stručno osoblje. Sve se to, prema njezinim riječima, nalazi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Okupljenima se obratio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković.

Provedba projekta potaknuta je nedovoljnom međunarodnom vidljivošću hrvatskih znanstvenika te zbog nedovoljne mobilnosti znanstvene radne snage, posebno mlađih znanstvenika. Provedbom projekta želi se povećati povezivanje hrvatskih i inozemnih znanstvenika, odnosno hrvatskim će se znanstvenicima olakšati pristup međunarodnim časopisima i bazama podataka.

Godišnje se planira sklopiti deset ugovora s izdavačima elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija koji će obuhvaćati sva područja znanosti. Izobrazbom korisnika – profesora, asistenata, nastavnoga osoblja, studenata i ostalih iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja pridonijet će se povećanju pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, a time i većoj međunarodnoj vidljivosti znanstvenika u Republici Hrvatskoj.