U NSK obilježena 175. obljetnica izlaženja Gospodarskoga lista

Objavljeno 8.12.2017.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 7. prosinca 2017. godine održano je obilježavanje 175. obljetnice neprekinutoga izlaženja Gospodarskoga lista, jednoga od najstarijih hrvatskih časopisa i prvoga hrvatskog časopisa posvećena agronomiji. Svečano obilježavanje održano je uz prigodnu izložbu Tri stoljeća Gospodarskog lista s prikazom i ulogom Gospodarskoga lista u razvoju poljoprivrede u Hrvatskoj u 19., 20. i 21. stoljeću.

Na svečanome obilježavanju okupljene uzvanike pozdravili su dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Goran Beinrauch, glavni urednik Gospodarskoga lista, Hrvoje Gregurić, predstavnik čitatelja Gospodarskoga lista, vlč. Ivan Miklenić, glavni urednik Glasa koncila, akademik Franjo Tomić, predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije poljoprivrednih znanosti, Marijana Petir, zastupnica u Europskome parlamentu, Dubravka Đurić Nemec, glavna savjetnica ministrice kulture, i Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Gospodarski list počeo je izlaziti 26. siječnja 1842. godine kao Priopćenje članovom horvatsko-slavonskog društva, a utemeljilo ga je Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo koje je na poticaj namjesnika banske časti Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, zagrebačkoga biskupa Jurja Haulika de Varallya, utemeljeno godinu prije, 3. veljače 1841. godine. Prvi broj izišao je na 16 stranica formata 253 x 128 mm, a cjelokupan mu je sadržaj bio protokol (zapisnik) osnivačke skupštine Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva. Na prvoj stranici objavljeno je PRIOBĆENJE upravljajućega odbora Gospodarskoga društva njegovim članovima, u kojem se kaže: „Poznato je svoj gospodi, koja su bila 24. Studenoga (Nov.) u glavnoj skupštini, a i namera je ovoga lista, da se to isto obznani i ostalim poštovanim članovom našega družtva, da ćemo mi izdavati mesečni časopis, kojega će svaki član dobivati. Taj će časopis obćinstvu javljati većanja, odluke i sve poslove družtva, razprostranjivati sve znamenitie i hasnovitie sastavke iz različitih časopisah gospodarskih, i članovom ovoga družtva pružati priliku, da mogu misli, prineske i predloge svoje na svetio davati.”

Već drugi broj lista izdan u veljači 1842. godine, uz vijesti iz rada društva, donosi i nekoliko stručnih članaka te tekst Opomena koji objašnjava uredničku koncepciju lista i u kojem se kaže: „Družtvu našemu, ako hoće da bude kadro raditi za svoju svèrhu, potrebito je temeljito poznanje sadašnjega stanja gospodarstva u domovini, kao također svih znamenitih okolnostih, koje gospodarstvo promiču ili preče.”

U srpnju 1842. godine list izlazi pod imenom List mesečni Horvatsko-slavonskoga gospodarskoga družtva, koje će zadržati do 1849. godine. Od 1850. do 1852. godine list u obliku ljetopisa izlazi pod imenom List Družtva gospodarskoga hervatsko-slavonskoga.

S prvim brojem 1853. godine, list mijenja naziv u Gospodarske novine, a osim naziva, mijenja se i oblik i vrijeme izlaženja. List postaje tjednik i izlazi svake subote na četiri stranice u približno današnjem formatu (27,5 x 22,6 cm). U zaglavlju Gospodarskih novina tad se prvi put navodi ime glavnoga urednika: „U ime glavnog upravljajućeg odbora kao urednik odgovara Dragutin Rakovac.” Od 1855. godine list izlazi pod današnjim imenom Gospodarski list uz kratak prekid u razdoblju od  1949. do 1951. godine, kada je izlazio pod imenom Nova poljoprivreda.

U proteklih 175 godina Gospodarski list uređivali su najbolji ljudi svojega vremena, počevši od iliraca Dragutina Rakovca, Ljudevita Vukotinovića Farkaša, pa do znamenitih književnika i jezikoslovaca Mirka Bogovića i Bogoslava Šuleka te brojnih prirodoslovaca i agronoma poput Gustava Vichodila, Ota Frangeša, Alberta Ogrizeka, Alojza Tavčara, a velik pečat ostavio je Branko Horvat, koji je prije 30-ak godina postavio koncepciju lista koju je Gospodarski list zadržao do danas.

„U doba kada je osnovan, Gospodarski list je bio sjeme gospodarskog napretka u Hrvatskoj, i kroz tri stoljeća svjedočio je raznim mijenama, revolucijama i ratovima. Prolazio je i kroz smjene društvenih sustava, nastajanje i nestajanje država, pa je i njegov život bio buran, krivudav i katkad težak, ali je u njemu dvoje nesumnjivo – da je bez njega nezamisliv razvoj poljoprivrede i gospodarstva u Hrvatskoj, a imao je i značajnu ulogu očuvanja našeg kulturnog nasljeđa, hrvatskog jezika, tradicijskih vrednota i običaja“, istaknuo je urednik Gospodarskoga lista Goran Beinreuch.

Stara izdanja časopisa Gospodarski list dostupna su u sklopu portala Stari hrvatski časopisi.

Više pojedinosti o povijesti izlaženja Gospodarskoga lista.