Natječaji Hrvatske zaklade za znanost za mlade hrvatske znanstvenike

Objavljeno 26.4.2018.

Tijekom ožujka i travnja 2018. godine Hrvatska zaklada za znanost na svojim službenim stranicama objavila je dva natječaja namijenjena mladim hrvatskim znanstvenicimaPotpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća (Support to researchers for the application to the ERC programmes) i Pilot program osposobljavanja za izgradnju akademske karijere (Tenure Track Pilot Programme).

Natječaj Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća (Support to researchers for the application to the ERC programmes) otvoren je do 2. svibnja 2018. godine, a mladim hrvatskim znanstvenicima nudi program osposobljavanja za pripremu vlastitih projekata i njihovu prijavu na natječaje za dodjelu sredstava Europskog istraživačkog vijeća.

Natječaj Pilot program osposobljavanja za izgradnju akademske karijere (Tenure Track Pilot Programme) otvoren je do 3. srpnja 2018. godine, a izabranim mladim znanstvenicima pruža mogućnost stjecanja uvjeta za razvoj uspješne znanstvene karijere na temelju međunarodno mjerljivih normi.

Hrvatska zaklada za znanost utemeljena je 2001. godine sa svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj te s ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja, poticanja zapošljavanja te promicanja i primjene načela društvene uključenosti.