Natječaj za UNESCO-ovu mrežu kreativnih gradova

Objavljeno 13.3.2017.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavili su otvoreni Poziv za prijavu na natječaj za proglašenje UNESCO-ova Kreativnog grada za 2017. godinu. Rok je za prijavu 16. lipnja 2017. godine.

UNESCO-ova mreža kreativnih gradova (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) utemeljena je 2004. godine i trenutačno okuplja 116 gradova iz 54 država. Svrha je Mreže kreativnih gradova jačanje suradnje među gradovima koji su prepoznali kreativnost kao strateški čimbenik održivoga razvoja.

Ulaskom u Mrežu, grad se obvezuje na aktivnu razmjenu iskustava s ostalim kreativnim gradovima, veće sudjelovanje u kulturnome životu, jačanje suradništva s javnim i privatnim sektorom te aktivno promicanje kreativnosti i kulturne industrije.

Mreža kreativnih gradova obuhvaća sedam kreativnih područja, i to obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i glazbu.

Nakon provedenoga evaluacijskog procesa UNESCO može odabrati najviše tri grada u sklopu iste države koja prijavljuju najmanje dva različita kreativna područja.

Više pojedinosti o Natječaju za UNESCO-ovu mrežu kreativnih gradova.