Međunarodna suradnja

Objavljeno 16.12.2011.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Međunarodna suradnja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu razvija se kroz aktivno sudjelovanje u međunarodnim strukovnim organizacijama i udruženjima, suradnjom s nacionalnim knjižnicama u Europi i svijetu, razmjenom znanja i iskustava kroz sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima, razmjenom publikacija i međuknjižničnom razmjenom te predstavljanjem djelatnosti i projekata Knjižnice na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

ČLANSTVA
Knjižnica i njezini stručnjaci članovi su:

CDNLThe Conference of Directors of National Libraries (Konferencija ravnatelja nacionalnih knjižnica)

CENL
The Conference of European National Librarians (Konferencija ravnatelja europskih nacionalnih knjižnica)

CIDOCInternational Committee for Documentation (Međunarodni komitet za dokumentaciju)

DART Europe (Europski digitalni repozitorij disertacija)

EURIGThe European RDA Interest Group (Europska grupa za praćenje RDA)

The European Library (Europska knjižnica)

Europeana European digital library (Europska digitalna knjižnica)

Europortfolio Hrvatska

IAMLInternational Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (Međunarodna udruga glazbenih knjižnica, arhivskih i dokumentacijskih centara)

ICAInternational Cartographic Association. Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage (Međunarodno kartografsko udruženje. Komisija za digitalne tehnologije u kartografskoj kulturnoj baštini)

ICDL
International Children’s Digital Library (Međunarodna dječja digitalna knjižnica)

ICOM
International Council of Museums (Međunarodni savjet za muzeje)

IFLA
International Federation of Library Associations (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova)

IIPCInternational Internet Preservation Consortium (Međunarodni konzorcij za trajnu pohranu internetskih sadržaja)

Index Translationum

ISBNInternational Standard Book Number (Međunarodni standardni knjižni broj)

ISMN
International Standard Music Number (Međunarodni standardni broj notne građe)

ISSN
International Standard Serial Number (Međunarodni standardni broj serijske publikacije)

ISSN Governing Board
(Upravni odbor ISSN-a)

LIBER
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (Udruga europskih znanstvenih knjižnica)

MAGIC
Map & Geography Information Group (Grupa kartografskih i geoinformacijskih knjižničara i arhivista)

UDC consortium (UDK Konzorcij)

UDC Consortium. Advisory Board
(UDK Konzorcij. Savjetodavni odbor)

VIAF
Virtual International Authority File (Virtualna međunarodna normativna baza)