Knjižnice kao centri razvoja digitalnih kompetencija za djecu i odrasle – suradnja Instituta za razvoj i inovativnost mladih i Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH

Objavljeno 14.3.2019.

Od 18. ožujka 2019. godine u knjižnicama širom Hrvatske u sklopu projekta Digitalni građanin počinje novi ciklus izobrazbe knjižničara za uporabu micro:bita, BOSON kita te 3D-printera u suradnji Instituta za razvoj i inovativnost mladih i Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH.

Institut za razvoj i inovativnost mladih će osigurati opremu i edukacijske materijale te rukovoditi organizaciju i koordinaciju programa, a Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH će voditi upisnik polaznika programa te izdavati potvrde o pohađanju izobrazbe.

Važnost projekta Digitalni građanin ogleda se u jačanju kapaciteta knjižnica kako bi postale centri digitalnih inovacija i žarišta znanja lokalnih sredina koja odgovaraju na izazove novog doba pomažući i pripremajući djecu i odrasle za stjecanje digitalnih vještina.

Radionice su namijenjene zaposlenicima i suradnicima knjižnica koje sudjeluju u projektu Digitalni građanin te će nakon pohađanja radionica knjižničari biti osposobljeni za stvaranje jednostavnih i naprednijih programskih kodova kao i kreiranje projekata koji se koriste navedenim tehnologijama.