Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednicu/ka Zagrebačkog knjižničarskog društva

Objavljeno 9.4.2018.

Povjerenstvo za predlaganje predsjednice/ka Zagrebačkog knjižničarskog društva sukladno
Pravilniku o postupku predlaganja predsjednice/ka Zagrebačkog knjižničarskog društva
objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednicu/ka Zagrebačkog knjižničarskog
društva.

Prema Pravilniku o postupku predlaganja predsjednice/ka Zagrebačkog knjižničarskog društva
svaki prijedlog mora sadržavati:
– ime i prezime kandidata,
– životopis,
– vlastoručno potpisanu radnu biografiju s posebnim osvrtom na rad u ZKD-u,
– bibliografiju radova,
– program rada za slijedeće dvogodišnje razdoblje,
– potpisano obrazloženje najmanje 10 redovnih članova ZKD-a koji predlažu kandidata.

Poželjno je aktivno znanje jednog stranog jezika te suglasnost ravnatelja knjižnice odnosno
ustanove u kojoj je kandidat zaposlen.

Obrazloženi prijedlozi kandidata za predsjednicu/ka Zagrebačkog knjižničarskog društva
dostavljaju se poštom na adresu Zagrebačkog knjižničarskog društva (Zagrebačko
knjižničarsko društvo, Starčevićev trg 6, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za Povjerenstvo za
predlaganje predsjednice/ka Zagrebačkog knjižničarskog društva“), najkasnije 30 dana od
objave Javnog poziva, odnosno do 5. svibnja 2018. godine.