Javna nabava

Objavljeno 2.1.2012.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Tatijana Petrić
Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Slavko Harni
Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Jozo Ivanović
Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Sofija Klarin Zadravec
Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Ivica Martinović
Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Krešimir Nemec
Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Marko Petrak
Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Ivana Puljiz
Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Marko Samardžija
Izjava o nepostojanju sukoba interesa_Jasenka Zajec

 

 

Procedure

Odluka procedura Nabava roba, usluga i radova

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2011. – 2017.
Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2011. – 2016.
Popis važećih ugovora 2015.
Popis važećih ugovora 2013.-2014.

 

Ovjereni plan nabave

Plan nabave za 2018.
III. Izmjena i dopuna plana nabave 2017.
II. Izmjene i dopune plana nabave 2017.
I. Izmjene i dopune plana nabave 2017.
Plan nabave za 2017.
II. Izmjena plana nabave za 2016.
I. Izmjena plana nabave za 2016.
Plan nabave za 2016.
Plan nabave 2015. 28. 8. 2015.
Plan nabave za 2014.
Plan nabave za 2013.
Plan nabave za 2013 – izmjena i dopuna.

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Inozemne znanstvene baze podataka 109-2018

Obavijest o nadmetanju

Izvješće o savjetovanju sa gospodarskim subjektima 109

Poziv za prethodno savjetovanje 109

Dokumentacija o nabavi 109-2018

Grupa 1

Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi INSPEC

Prilog V. Grupa 1 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 1 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 1 – Opis predmeta nabave

Grupa 2

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Prilog V. Grupa 2 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 2 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 2 – Opis predmeta nabave

Grupa 3

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 3 – Popis časopisa u bazi CAB Abstracts

Prilog V. Grupa 3 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 3 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 3 – Opis predmeta nabave

Grupa 4

Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 4 – Popis naslova u bazi GeoRef

Prilog V. Grupa 4 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 4 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 4 – Opis predmeta nabave

Grupa 5

Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 5 – Popis naslova u bazi FSTA

Prilog V. Grupa 5 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 5 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 5 – Opis predmeta nabave

Grupa 6

Prilog I. Grupa 6 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 6 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 6 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 6 – Popis naslova u bazi EconLit

Prilog V. Grupa 6 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 6 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 6 – Opis predmeta nabave

Grupa 7

Prilog I. Grupa 7 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 7 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 7 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 7 – Popis naslova u bazi JSTOR

Prilog V. Grupa 7 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 7 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 7 – Opis predmeta nabave

 

Inozemni znanstveni elektronički časopisi 110-2018

Obavijest o nadmetanju

Izvješće o savjetovanju sa gospodarskim subjektima 110

Poziv za prethodno savjetovanje 110

Dokumentacija o nabavi 110-2018

Grupa 1

Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi Springer Nature Journals Complete Collection

Prilog V. Grupa 1 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 1 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 1 – Opis predmeta nabave

Grupa 2

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa u bazi Cambridge Journals Online

Prilog V. Grupa 2 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 2 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 2 – Opis predmeta nabave

Grupa 3

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 3 – Popis časopisa u bazi IOPscience extra

Prilog V. Grupa 3 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 3 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 3 – Opis predmeta nabave

Grupa 4

Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 4 – Popis naslova u bazi RSC Gold

Prilog V. Grupa 4 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 4 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 4 – Opis predmeta nabave

Grupa 5

Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2018.

Prilog IV. Grupa 5 – Popis naslova u bazi APS Journal

Prilog V. Grupa 5 – ESPD obrazac

Prilog VI. Grupa 5 – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Prilog VII. Grupa 5 – Opis predmeta nabave

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima II.

Inozemne znanstvene baze podataka 109-2-2017

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima_109-2-2017

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dokumentacija o nabavi_109-2-2017

Prilog V. – ESPD obrazac

Annex V. – STANDARD FORM FOR THE EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT

Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Grupa 1

Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi INSPEC

Grupa 2

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Grupa 3

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 3 – Popis naslova u bazi CAB Abstracts

Grupa 4

Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 4 – Popis naslova u bazi GeoRef

Grupa 5

Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 5 – Popis naslova u bazi FSTA

Grupa 6

Prilog I. Grupa 6 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 6 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 6 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 6 – Popis naslova u bazi EconLit with Full Text

Grupa 7

Prilog I. Grupa 7 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 7 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 7 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 7 – Popis naslova u bazi JSTOR

 

Inozemni znanstveni elektronički časopisi 110-2-2017

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima_110-2-2017

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dokumentacija o nabavi_110-2-2017

Prilog V. – ESPD obrazac

Annex V. – STANDARD FORM FOR THE EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT

Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Grupa 1

Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u nacionalnu licencu

Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa Springer Journals

Grupa  2

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa Nature.com Complete

Grupa 3

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije

Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog IV. Grupa 3 – Popis časopisa u IOPscience extra

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Inozemne znanstvene baze podataka 109-2-2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima_109-2-2017
Prethodno savjetovanje_e-izvori – Inozemne znanstvene baze podataka
Dokumentacija o nabavi_109-2-2017
Prilog V. – ESPD obrazac
Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Grupa 1
Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi INSPEC

Grupa 2
Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Grupa 3
Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 3 – Popis naslova u bazi CAB Abstracts

Grupa 4
Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 4 – Popis naslova u bazi GeoRef

Grupa 5
Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 5 – Popis naslova u bazi FSTA

Grupa 6
Prilog I. Grupa 6 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 6 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 6 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 6 – Popis naslova u bazi EconLit with Full Text

Grupa 7
Prilog I. Grupa 7 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 7 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 7 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 7 – Popis časopisa u bazi JSTOR

 

Inozemni znanstveni elektronički časopisi 110-2-2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima_110-2-2017
Prethodno savjetovanje- e-izvori – Inozemni znanstveni časopisi
Dokumentacija o nabavi_110-2-2017
Prilog V. – ESPD obrazac
Prilog VI. – Izjava o kriterijima za odabir ponude za grupu

Grupa 1
Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u nacionalnu licencu
Prilog IV. Grupa 1 – Popis časopisa Springer Journals

Grupa  2
Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 2 – Popis časopisa Nature.com Complete

Grupa 3
Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik
Prilog III. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.
Prilog IV. Grupa 3 – Popis časopisa u IOPscience extra

 

Inozemne znanstvene baze podataka 109-2017

Obavijest o nadmetanju

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi 109-2017
Prilog III. – Ugovor
Prilog IV. – ESPD obrazac
Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 1 – Popis časopisa u bazi INSPEC

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 2 – Popis časopisa u bazama PsycINFO i PsycARTICLES

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 3 – Popis naslova u bazi CAB Abstracts

Prilog I. Grupa 4 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 4 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 4 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 4 – Popis naslova u bazi GeoRef

Prilog I. Grupa 5 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 5 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 5 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 5 – Popis naslova u bazi FSTA

Prilog I. Grupa 6 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 6 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 6 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 6 – Popis naslova u bazi EconLit with Full Text

Prilog I. Grupa 7 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 7 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 7 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 7 – Popis časopisa u bazi JSTOR

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju s gospodarskim subjektima

Inozemni znanstveni elektronički časopisi 110-2017

Obavijest o nadmetanju

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi 110-2017
Prilog III. – Ugovor
Prilog VI. – ESPD obrazac
Prilog I. Grupa 1 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 1 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 1 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u nacionalnu licencu

Prilog V. Grupa 1 – Popis časopisa Springer Journals

Prilog I. Grupa 2 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 2 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 2 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 2 – Popis časopisa Nature.com Complete

Prilog I. Grupa 3 – Tehničke specifikacije
Prilog II. Grupa 3 – Troškovnik

Prilog IV. Grupa 3 – Popis ovlaštenih ustanova uključenih u licencu za 2017.

Prilog V. Grupa 3 – Popis časopisa u IOPscience extra

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pozivi na javna nadmetanja

Platforma objedinjenog pretraživanja svih elektroničkih izvora – Discovery Service

Obavijest o nadmetanju

Pružanje usluga servisiranja i održavanja strojarskih instalacija u zgradi NSK

Obavijest o nadmetanju

Usluga čišćenja prostora u objektu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Obavijest o nadmetanju

Nabava i ugradnja novog sustava upravljanja s obnovom signalizacije za grupu dizala D1,D2

Obavijest o nadmetanju

Usluge privremenog zapošljavanja radnika

Obavijest o nadmetanju

Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine te preventivnih poslova vatrogasnog dežurstva u zgradi NSK

Obavijest o nadmetanju

Platforma objedinjenog pretraživanja svih elektroničkih izvora – discovery service

Obavijest o nadmetanju

Nabava i ugradnja novog sustava upravljanja s obnovom signalizacije za grupu dizala D1,D2

Obavijest o nadmetanju

Usluge privremenog zapošljavanja radnika

Obavijest o nadmetanju

Usluga čišćenja prostora u objektu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Obavijest o nadmetanju

Nabava i ugradnja novog sustava upravljanja s obnovom signalizacije za grupu dizala D1/D2

Obavijest o nadmetanju

Računala i računalna oprema

Poziv na nadmetanje

Poziv na tehničke konzultacije – Računala i računalna oprema

Zapisnik o tehničkim konzultacijama

Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine te preventivnih poslova vatrogasnog dežurstva u objektu NSK

93-2016 Zaštitarske usluge – Dokumentacija za nadmetanje

PRILOG 2. Troškovnik – Tehnička specifikacija