IFLA-in Manifest za europske knjižnice

Objavljeno 8.4.2019.

Želimo Europu koja svima u bilo kojem trenutku jamči učenje, čitanje i razvoj uz pomoć knjižnica.

U povodu europskih parlamentarnih izbora 2019. godine te sa željom poticanja na aktivno građanstvo Međunarodna federacija knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) objavila je Manifest za europske knjižnice (A Library Manifesto for Europe). Radi promicanja europskih ideja o slobodnome pristupu kulturi, znanosti, inovacijama i globalnoj održivosti, Manifestom se ističe međusobna povezanost Europe i knjižnica koje su ključna mjesta za učenje i društvenu uključenost.

IFLA smatra kako je uspješan razvoj knjižnica i njihovih djelatnosti u osiguravanju pristupa inicijativama i projektima koji potiču na čitanje, opismenjavanje i učenje ne samo korisnika knjižnice već i svih građana, pritom razvijajući i usvajajući prigodne vještine. U svezi s idejom cjeloživotnoga učenja ističe se kako postojeći zakonodavni okvir te programi novčanoga potpomaganja i regulacijskih mjera trebaju biti osmišljeni tako da osiguraju olakšani pristup knjižnica u razvoju digitalnih vještina te medijske i informatičke pismenosti.

IFLA nadalje poziva ustanove Europske unije da aktivno osnaže mjesta koja u središte stavljaju kulturu, znanost i inovacije te osvijeste ulogu Europe kao svjetskoga predvodnika u promicanju otvorene znanosti (Open science). S nužnim pravnim mjerama poput Direktive Europskoga parlamenta i vijeća o autorskim pravima na jedinstvenome digitalnom tržištu te Direktive o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi, Manifest predano radi na osvješćivanju Ciljeva održiva razvoja UN-a te utvrđivanju iznimaka autorskih prava u suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo.

Manifest za europske knjižnice IFLA je potpisala sa Savezom europskih znanstvenih knjižnica – LIBER (Association of European Research Libraries / Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), nevladinom udrugom Narodne knjižnice 2030. (Public Libraries 2030), Europskim uredom za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge – EBLIDA-om (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) te europskim ogrankom SPARC-a (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition).

Manifest u cjelovitu obliku.