„I ja želim čitati“: program NSK održan u sklopu Noći knjige 2017.

Objavljeno 26.4.2017.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 24. travnja 2017. godine tijekom održavanja manifestacije Noć knjige 2017. predstavljeno je tiskano izdanje knjige Augusta Šenoe Prosjak Luka priređene kao građa lagana za čitanje pod nazivom I ja želim čitati u Noći knjige!. Na taj način Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim knjižničarskim društvom (Komisijom za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama) i izdavačem Zakladom Čujem, vjerujem, vidim pridružila se završnomu danu održavanja programa Noći knjige pod nazivom Za one koji žele čitati više.

Događanju u NSK kao izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba nazočila je mr. sc. Katarina Milković, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Predstavljanje knjige održano je kao dio događanja u sklopu Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijomI ja želim čitati!” koju organizira Hrvatsko knjižničarsko društvo. Program je vodila Željka Miščin, voditeljica Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“. U uvodnome dijelu istaknula je kako se Kampanjom želi upozoriti hrvatska javnost na teškoće u obrazovnome procesu s kojima se susreću osobe s teškoćama čitanja i disleksijom. Zahvalila se na potpori u aktivnostima Kampanje Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i Knjižnicama grada Zagreba kao suorganizatorima Kampanje te brojnim suradnicima, od kojih je posebno istaknula Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatsku udrugu za disleksiju te brojne vrtiće, škole, knjižnice i dr.

Prosjak Luka kao obvezna školska lektira za 8. razred osnovne škole jezično je i grafički prilagođen za učenike s teškoćama čitanja i disleksijom, ali i za sve one koji ne mogu koristiti standardni (crni) tisak. Građa lagana za čitanje naziv je koji obuhvaća jezičnu i grafičku prilagodbu knjiga koje su namijenjene osobama s poremećajem koji izaziva teškoće u čitanju i razumijevanju teksta.

Procjene su da osam do deset posto populacije u Hrvatskoj ima disleksiju. Postojeći Zakon o autorskome pravu i srodnim pravima čl. 86 (NN 167/03) ograničava produkciju većega broja knjiga i ostalih publikacija prilagođenih osobama koje imaju navedene teškoće. Stoga je ovom prilikom istaknut dio ciljeva Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“, koji podrazumijeva proširenje Zakona o autorskome pravu tako da obuhvati sve dobne skupine osoba s teškoćama čitanja, disleksijom te osobe koje iz bilo kojega razloga ne mogu čitati standardni (crni) tisak te proširenje mreže knjižnica koje provode programe za osobe s teškoćama čitanja.

U programu su sudjelovali prof. logoped Željka Butorac, stručna suradnica u Osnovnoj školi Marina Držića i autorica jezične prilagodbe knjige, Danijel Deverić, ilustrator, Dunja Marija Gabriel, savjetnica za narodne knjižnice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i Mirko Hrkač, upravitelj Zaklade Čujem, Vjerujem, Vidim te urednik izdanja Zaklade. Posebne gošće u programu bile su studentice 3. godine logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskome fakultetu u Zagrebu koje su čitale pojedine dijelove izvornoga teksta Prosjaka Luke i zatim te iste dijelove teksta prilagođenoga kao građa lagana za čitanje.

Sudjelovanje studenata u programu tijekom Noći knjige u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu organizirale su profesorice dr. sc. Draženka Blaži i dr. sc. Mirjana Lenček s Odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta u Zagrebu u suradnji s Dunjom Marijom Gabriel iz NSK kao zamjenicom voditeljice Kampanje.

Kako je tekao rad na prilagodbi teksta Prosjaka Luke govorila nam je školska logopedinja prof. Željka Butorac. Istaknula je neke dijelove teksta te objasnila način rada na prilagodbi teksta. Napomenula je kako je potrebna posebna izobrazba logopeda kako bi mogli raditi ovako zahtjevan i odgovoran posao. Prilagoditi lektirni tekst u građu laganu za čitanje znači ponajprije svoj rad temeljiti na Smjernicama za građu laganu za čitanje koju je objavio Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova – IFLA (IFLA-ina Sekcija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama). Ovo izdanje, kao i dosadašnja izdanja Zaklade, prof. Željka Butorac izradila je sa suradnicima, i to s profesorom hrvatskoga jezika i lektorom, ilustratorom te urednikom izdanja.

Ilustrator Prosjaka Luke, Danijel Deverić, opisao je svoje iskustvo u radu na ilustriranju građe lagane za čitanje. Kako je i on osoba s disleksijom, razumije teškoće osoba s disleksijom i važnost ilustracija za razumijevanje teksta te je opisao osobni doživljaj rada na ilustriranju dosadašnjih izdanja Zaklade. Naglasio je i važnost suradnje s logopedom i urednikom izdanja, koja je preduvjet za obavljanje kvalitetnoga posla.

Dunja Marija Gabriel, savjetnica za narodne knjižnice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, jedna od recenzentica i autorica predgovora i pogovora laganoga štiva u izdanju Zaklade, objasnila je rad knjižničara na poticanju čitanja kod djece i mladih s teškoćama čitanja i disleksijom te važnost postojanja građe lagane za čitanje u obrazovnome procesu. Upozorila je kako su se na našem tržištu pojavila izdanja nekih naslova koji se nazivaju građom laganom za čitanje, a nemaju zadovoljavajuću kvalitetu jer su ih radile osobe koje nisu imale prilike proći cjelovitu izobrazbu za jezičnu prilagodbu građe lagane za čitanje. Istaknula je potrebu organiziranja radne skupine u sklopu knjižničarskoga društva u suradnji s logopedima koja bi provodila cjelovitu izobrazbu logopeda, profesora hrvatskoga jezika, knjižničara, ilustratora i nakladnika u izradbi građe lagane za čitanje. Takvoj radnoj skupini mogli bi se dati na recenziju prilagođeni tekstovi koji bi nakon toga dobili dozvolu za stavljanje hrvatskoga logotipa za građu laganu za čitanje, čime bi bila zajamčena kvaliteta objavljenih tekstova laganih za čitanje.

Mirko Hrkač, urednik i upravitelj Zaklade Čujem, Vjerujem, Vidim, dao je prikaz dosadašnjega rada Zaklade i suradnje s knjižnicama u Kampanji te planove u danjem radu na građi laganoj za čitanje. Zaklada je pokrenula projekt prilagodbe obvezne osnovnoškolske lektire za učenike s teškoćama čitanja i disleksijom, slijepe i druge učenike koje ne mogu koristiti standardni tisak. Knjige su objavljene u zvučnome MP3 i Daisy formatu te kao e-knjige, a dio njih i u tiskanome izdanju.

Predstavljanje tiskanoga i zvučnoga izdanja knjige Prosjak Luka priređene kao građa lagana za čitanje u Noći knjige u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dio je aktivnosti Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!” koja govori o nastavku uspješne suradnje s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu u poticanju čitanja za sve, a posebno za ranjive skupine stanovništva.