Glas@NSK.hr: časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Objavljeno 9.1.2012.
Za nakladnika
dr. sc. Tatijana Petrić

Glavna urednica
mr. sc. Davorka Pšenica

Uredništvo
Sandi Antonac, Dragica Krstić, Dijana Machala, Lobel Machala, Nela Marasović, Renata Petrušić, Branka Purgarić-Kužić, Breza Šalamon-Cindori

Kontakt
Odsjek Marketing i komunikacije

ISSN 2584-3885 (Online)
ISSN 1847-7259 (Tisak)

Časopis Glas NSK izlazi dva puta godišnje, a svojim sadržajem predstavlja i promiče djelatnosti Knjižnice, kao i njezin doprinos knjižničarskoj struci.

Kao središnja hrvatska knjižnica i središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu te jedna od najvažnijih hrvatskih kulturnih ustanova, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pridružila se, izdavanjem svojeg časopisa, uglednim europskim nacionalnim knjižnicama koje objavljuju slična izdanja.

Glas NSK, svojim stalnim i povremenim rubrikama, donosi opsežne stručne priloge i novosti o djelatnostima i uslugama Knjižnice, međunarodnoj suradnji, projektima, izložbama, digitalizaciji knjižničnih zbiraka i sadržaja, razvoju knjižničnih e-usluga te ostalih programa važnih za kvalitetan i napredan rad suvremene knjižnice.

Tematsku okosnicu Glasa NSK čine tekstovi iz područja knjižničarstva i ostalih informacijskih znanosti te kulture, s naglaskom na promicanje i očuvanje hrvatske nacionalne kulturne i znanstvene baštine.

Svi prilozi objavljuju se i na engleskom jeziku.

Časopis je, zbog raznolikosti tema i priloga koje objavljuje, poveznica s drugim europskim i nacionalnim knjižnicama, ali i srodnim ustanovama s kojima surađuje.

Objavljeni brojevi