Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu http://www.nsk.hr Tue, 23 Jan 2018 15:53:27 +0000 hr hourly 1 Sjećanje na posljednjega velikog pjesnika staroga Dubrovnika http://www.nsk.hr/sjecanje-na-posljednjega-velikog-pjesnika-staroga-dubrovnika/ Mon, 22 Jan 2018 07:56:29 +0000 http://www.nsk.hr/?p=45600

Categories: Izdvajamo

… Slavna smrti, smrti blaga, s te ljuvezni kâ dohodiš, ti si od tuge svrha draga, ljepši život ti dovodiš, pače s vlasti tvôm ljuvenom djelom život, smrt si imenom … (Uzdisanje sedmo U ljubjenju – Uzdasi Mandalijene …

(Read more...)

The post Sjećanje na posljednjega velikog pjesnika staroga Dubrovnika appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
… Slavna smrti, smrti blaga,
s te ljuvezni kâ dohodiš,
ti si od tuge svrha draga,
ljepši život ti dovodiš,
pače s vlasti tvôm ljuvenom
djelom život, smrt si imenom …

(Uzdisanje sedmo U ljubjenju – Uzdasi Mandalijene pokornice)

Čitajući stihove iz religiozne poeme Uzdasi Mandalijene pokornice, prisjećamo se Ignjata Đurđevića, hrvatskoga baroknog pjesnika i povjesničara, kao i njegova najljepšeg pjesničkog djela.

Ignjat Đurđević (Ignazio Giorgi) rođen je u Dubrovniku 13. veljače 1675. godine. Rodom je iz bogate i ugledne dubrovačke obitelji Giorgi, koja je primljena u plemstvo Dubrovačke Republike nakon potresa 1667. godine. Humanističku naobrazbu stekao je u isusovačkoj gimnaziji, u kojoj je učiteljevao i poznati leksikograf Ardelio della Bella. Mladenačke godine provodi na otoku Šipanu kao službenik Republike. Godine 1698. ulazi u isusovački red i živi u Italiji. Nakon osam godina prelazi benediktincima i vraća se u Dubrovnik.

Sačuvani Đurđevićev lirski opus sadrži više stotina pjesama i višestruko nadilazi Bunićevu lirsku ostavštinu. Najveći dio nalazi se u rukopisnoj zbirci Pjesni razlike koja je neobično razgranata, a hrvatska je znanost o književnosti (Mihovil Kombol, Ivo Frangeš) već uočila da između tih Đurđevićevih pjesama i pjesama Frankopanovih ima i motivskih i formalnih dodira.

Ignjat Đurđević bio je pjesnik dubokih osjećaja pa njegove Ljuvene pjesni ulaze u red biranih lirskih vrijednosti pjesničkoga Dubrovnika, s prepoznatljivim iskustvima Bunićeva stiha, a njegova komična barokna poema Suze Marunkove, u kojoj se okrutno podruguje Mljećanima i u kojoj prenaglašeno izriče jasne aluzije na posve opipljive čežnje jadnoga Marunka, smiješnoga seljaka koji neuslišano uzdiše za prelijepom Pavicom, ne može zatajiti da je nastao na tragu Derviša, prezimenjaka Stijepe Đurđevića, samo što ga je u nekim elementima slobodnijega izražavanja i nadmašio.

Više od dvadeset godina dotjerivao je religioznu poemu Uzdasi Mandalijene pokornice, najljepše svoje pjesničko djelo što ga je 1728. godine tiskao u Mletcima, zajedno s ciklusom Pjesni razlike. Djelo Uzdasi Mandalijene pokornice nastavlja se na tradiciju započetu Gundulićevim Suzama sina razmetnoga. Kroz osam pjevanja (uzdisanja), s više od četiri tisuće stihova (osmeraca), razmjerno je oskudno razvio epsko pripovijedanje, nadoknadivši ga lirskim i meditativnim sastojcima te višeslojnim baroknim pjesničkim ukrasima. U poemi grješnica i obraćenica, svetica Magdalena, govori o svojem životu i osjećajima prema učitelju Isusu. U djelu nalazimo i nabožnu hagiografsku prozu na hrvatskome, nekoliko prijevoda i odlomke drame Judita.

U Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu čuva se njegovo djelo Uzdasi Mandalijene pokornice iz 1728. godine, koje je dostupno i u sklopu portala Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Godine 1729., također u Mletcima, izlazi i Saltijer slovinski, a to su Đurđevićevi prijevodi ili parafraze psalama kralja Davida (150 psalama).

Osim književnošću, bavio se i poviješću, osobito poviješću Ilirije u djelu Antiquitates Illyricae. Biografskim djelom Vitae et carmina nonnulorumillustrium civium Rhacusinorum, u kojem je skupio životopise stotinjak uglednih dubrovačkih pisaca, Đurđević stoji na početku niza dubrovačkih bibliografa koji su proučavali književni rad svojih sugrađana.

Njegov Život sv. Benedikta (objavljen tek 1984.) smatra se najvrjednijim djelom hrvatske barokne proze.

Ignjatu Đurđeviću pripisuje se rukopis Fizikalno-matematička pitanja, koji se temelji na Aristotelovoj peripatetičkoj filozofiji, ali navodi i Kopernikovu i Braheovu teoriju, no ograđuje se od Kopernika i Galilea jer su u suprotnosti sa Svetim pismom.

Za povijest astronomije bitni su njegovi rukopisi Kronografija i O pravim i točnim gibanjima Sunca i Mjeseca.

Ignjat Đurđević objavio je knjigu D. Paulus Apostolus in mari, quod nunc Venetus sinus dicitur, naufragus, et Melitae Dalmatensis insulae post naufragium hospes (Sveti Pavao apostol brodolomac) u Veneciji 1730. godine, koja je napisana na latinskome jeziku. Autor izlaže vrlo uvjerljive dokaze da je sv. Pavao doživio brodolom na hrvatskome otoku Mljetu, a ne na Malti. Knjiga je 2008. godine objavljena u hrvatskome prijevodu s latinskoga, uz vrlo opširnu uvodnu znanstvenu studiju koju je napisao dr. Miho Demović.

Prema ocjenama književne historiografije, Đurđević zauzima visoko mjesto među hrvatskim baroknim pjesnicima, a ujedno je i posljednji veliki pjesnik staroga Dubrovnika.

Ignjat Đurđević umro je 21./22. siječnja 1737. godine u samostanu sv. Jakova na Višnjici u Dubrovniku, gdje je i pokopan.

Razumnom štiocu

Pjesan

Sej pjesni koje štiš, moj znanče, po njima
slične su, sâm vidiš, godištim mojima.
Tijem im k zlu ne pristaj, neg mojoj mladosti
što ne zna, nauk daj, što zađe, oprosti.
Ostaci pjesni onih ovo su kojima
plamenom smrt donih, kad iđah put Rima;
i er stvar razvitu raznose vjetri, znam,
njih složih u kitu, koju ti darivam.
Ti njima gospodi, il’ su zle il’ nijesu:
čin’ od njih što t’ godi – kakve god, tvoje su;
metni ih, stri ih, užeži ih: drag im plam taj bit će,
er s svojijem sestram njih za vazda združit će.
Nu ne mnim to dilo od tvoje mudrosti,
neg da ćeš njih milo prigrlit zadosti.
Sve sprva jes novo, nu s ljetim bude uzrit:
cvijetje je sad ovo, brzo će voće bit,
ter znanju tvom za har skoro ću donijeti
kigodi svjetlji dar od moje pameti.
I pusteć riječi ine, ovo ću t’ samo rit:
da opći prvine i višnji bog ljubit.

(Pjesni razlike)

 

The post Sjećanje na posljednjega velikog pjesnika staroga Dubrovnika appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Migracija arhiviranih mrežnih sjedišta tijela javne vlasti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u Hrvatski arhiv weba http://www.nsk.hr/migracija-arhiviranih-mreznih-sjedista-tijela-javne-vlasti-sredisnjeg-drzavnog-ureda-razvoj-digitalnog-drustva-hrvatski-arhiv-weba/ Thu, 18 Jan 2018 08:20:42 +0000 http://www.nsk.hr/?p=45660

Categories: Izdvajamo

U studenome 2017. u Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu migrirana su arhivirana mrežna sjedišta tijela javne vlasti Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva u razdoblju od 2006. do 2013. godine. Središnji državni ured za …

(Read more...)

The post Migracija arhiviranih mrežnih sjedišta tijela javne vlasti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u Hrvatski arhiv weba appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
U studenome 2017. u Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu migrirana su arhivirana mrežna sjedišta tijela javne vlasti Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva u razdoblju od 2006. do 2013. godine.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva zadužen je za jedinstvenu i trajnu dostupnost te ponovnu uporabu javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske. U sklopu svoje djelatnosti Ured je pomoću sustava AMD (Arhiv mrežnih dokumenata) sustavno pobirao, odnosno preuzimao i trajno čuvao mrežna sjedišta tijela javne vlasti u razdoblju od 2006. do 2013. godine. Pobiranjem su bila obuhvaćena pojedina tijela izvršne vlasti, ustanove javnoga sektora, poduzeća od javnoga interesa, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske, tijela lokalne i područne samouprave te redoviti i specijalizirani sudovi nižega stupnja.

Tehničku izvedbu migracije proveo je Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu – Srce.

Na trajno čuvanje i skrb u Hrvatski arhiv weba predano je 1540 arhiviranih mrežnih sjedišta tijela javne vlasti, arhiviranih u 6640 primjeraka. Sva je građa katalogizirana i javno dostupna za pretraživanje na mrežnim stranicama Hrvatskoga arhiva weba.

The post Migracija arhiviranih mrežnih sjedišta tijela javne vlasti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u Hrvatski arhiv weba appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Održana radionica edukacije korisnika na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu http://www.nsk.hr/odrzana-radionica-edukacije-korisnika-fakultetu-organizacije-informatike-varazdinu/ Wed, 17 Jan 2018 12:37:33 +0000 http://www.nsk.hr/?p=45662

Categories: Obavijesti

U srijedu, 16. siječnja 2018. godine, djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu posjetile su Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu i njihovu voditeljicu knjižnice Bernardu Kos. U okviru projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora …

(Read more...)

The post Održana radionica edukacije korisnika na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
U srijedu, 16. siječnja 2018. godine, djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu posjetile su Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu i njihovu voditeljicu knjižnice Bernardu Kos. U okviru projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija – e-Izvori koji se ostvaruje u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda, Goranka Mitrović održala je radionicu Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti znanstveno-nastavnom osoblju Fakulteta.

The post Održana radionica edukacije korisnika na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u 2017. godini http://www.nsk.hr/nacionalna-sveucilisna-knjiznica-zagrebu-2017-godini/ Wed, 17 Jan 2018 09:03:39 +0000 http://www.nsk.hr/?p=45342

Categories: Izdvajamo

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu podsjeća svoje čitatelje i korisnike na postignuća Knjižnice tijekom 2017. godine, koja uključuju događaje, stručne skupove, izložbe, koncerte kao i objavljena izdanja te nove usluge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Događaji koji …

(Read more...)

The post Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u 2017. godini appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu podsjeća svoje čitatelje i korisnike na postignuća Knjižnice tijekom 2017. godine, koja uključuju događaje, stručne skupove, izložbe, koncerte kao i objavljena izdanja te nove usluge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Događaji koji su se održali u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu:

Obilježena stota obljetnica Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predstavljena mobilna aplikacija „Pozdrav iz Zagreba“

Obilježena 175. obljetnica izlaženja Gospodarskoga lista

Obilježena 25. obljetnica interneta u Republici Hrvatskoj

Održana projekcija filma „Hrvatska moja domovina“ u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

Održana završna svečanost Nacionalnoga kviza za poticanje čitanja „Čitanje ne dolazi u pitanje“

Održan 13. sajam stipendija i visokog obrazovanja u NSK

Održana svečana promocija mentora i savjetnika u povodu Svjetskoga dana učitelja

Obilježena 20. obljetnica diplomatskih odnosa Hrvatske i Izraela u NSK

Polaznici XX. naraštaja Ratne škole „Ban Josip Jelačić” u posjetu NSK

Održan „Zeleni festival – (O)krenimo na zeleno” u NSK

Svečano obilježena 25. obljetnica hrvatskoga članstva u Ujedinjenim narodima

U sklopu Noći knjige 2017.održan program NSK „I ja želim čitati“

Predstavljen zbornik „Crkvena lira“ hrvatskoga franjevca Fortunata Pintarića

Obilježen Svjetski dan Roma

Održani Dani otvorenih vrata Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 2017.

Svečano obilježen Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 2017..

Izložbe i koncerti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu:

Otvorena izložba „Filmski plakati iz Grafičke zbirke – izbor iz fonda“

Izložba „Krka u oku istraživača: rijeka u sedam priča“ predstavljena u Šibeniku

Predstavljena grafička mapa „Vile od grafike – Hommage Marinu Držiću 1567. – 2017.“

Izložba „Krka u oku istraživača: rijeka u sedam priča“ Krki predstavljena u Kninu

Otvorena izložba „Renesansni Faustus Verantius“u NSK

Otvorena izložba „Krka u oku istraživača: rijeka u sedam priča“

Održana 15. međunarodna izložba inovacija ARCA 2017

Otvorena izložba „Crteži Huga Conrada von Hötzendorfa iz fonda Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu“

Otvorena izložba „Napredak: 1990. – 2015.“

Otvorena izložba „Aretej ili povijest kao baba vračara – ‘vječno vraćanje istog’“

Otvorena međunarodna putujuća izložba o holokaustu Roma

Otvorena izložba „Vatrogasni vjesnik 1896. – 2017.“

Otvorena izložba plakata Mirka Ilića iz donacije zaklade „AIC Foundation“ u Grafičkoj zbirci NSK

Putujuća izložba „Jezik sveti mojih djedova: hrvatsko-bugarske usporednice“ svečano otvorena na Sveučilištu „Sveti Kliment Ohridski“ u Sofiji

Otvorena izložba izdanja Hrvatskog muzikološkog društva u povodu 25 godina djelovanja

Predstavljena knjiga i otvorena izložba „Antička baština na novčanicama mediteranskih zemalja“.

Skupovi koje je organizirala Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu:

Održana radionica edukacije korisnika na Zdravstvenome veleučilištu u Zagrebu

Održana dvadeset četvrta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice

Stručni skup „Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena“

Predstavljen projekt „e-Izvori“ koprivničkim znanstvenicima, studentima i knjižničarima

Održano tematsko druženje uz izložbu „Krka u oku istraživača: rijeka u sedam priča“

Održana dvadeset treća iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice – gošća Nela Stipančić Radonić

Održano 11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Održan treći međunarodni znanstveni skup „Knjiga i društvo: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige“

Održana dvadeset druga iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice

Održano predavanje prof. dr. sc. Gillian Hallam s Tehnološkoga sveučilišta Queensland

Sudionici konferencije BETH posjetili su Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu

Održana dvadeset prva iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice

Održana dvadeseta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice

Održani 15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica

Održan Festival povijesti Kliofest 2017.

Počeo Sedmi festival hrvatskih digitalizacijskih projekata

Održana tribina o dostupnosti znanstvenih informacija u sklopu projekta „e-Izvori“

Održana devetnaesta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice

Održana osamnaesta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice

Nove usluge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu:

Virtualna izložba „Faust Vrančić“ u povodu 400. obljetnice smrti hrvatskoga izumitelja i konstruktora

Skupni katalog knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja Republike Hrvatske

Probni pristup časopisu „The New York Times“

Probni pristup bazi elektroničkih znanstvenih časopisa nakladnika „Emerald Publishing“

Virtualna izložba „Prošlost i sadašnjost Krke“ predstavljena na svečanoj proslavi rođendana Nacionalnoga parka Krka

Probni pristup zbirci časopisa „APS Journals“

Nova virtualna izložba NSK – „Jezik sveti mojih djedova : hrvatsko-bugarske usporednice“

Sudjelovanje u izradbi Europeanine izložbe: Picture this! Vintage postcards of Southeastern Europe

Utemeljenje Hrvatskoga ureda za DOI

Pridruživanje kampanji #AllezLiterature.

Ugovori, sporazumi i suradnja:

Vrijedni pretisci srednjovjekovnoga bjeloruskog tiskara Franciska Skorine darovani NSK

Djelatnici Nacionalne knjižnice Češke Republike u stručnome posjetu Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

NSK potpisnica europske inicijative za reformu zakona o autorskim pravima u svrhu unapređenja obrazovanja

Konzervatorsko-restauratorski radovi na inkunabuli „Ezopove basne“ iz 1487. godine

Potpisan sporazum o suradnji između NSK i Grada Senja

Članice Međunarodnoga kluba žena posjetile NSK

Izaslanstvo Republike Kosova u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Predstavljanje izdanja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu:

Predstavljena zbirka ljubavne poezije „Glagoljicom ispisana ljubav“

Predstavljeno sedmo kolo bibliofilske edicije „Riječ i slika” Zdenke Pozaić

Predstavljena pjesnička zbirka „Paralaksa“

Izdanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu:

Objavljen zbornik radova sa 10. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj „Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica“

Objavljena „Bibliografija radova s područja hrvatskoga visokoškolskog i specijalnoga knjižničarstva : 1950. – 2015.“

HKD Napredak: 1990. – 2015. – katalog izložbe u povodu obilježavanja 115. obljetnice utemeljenja Društva Zagreb

Predstavljeno faksimilno izdanje „Articvli oli Deili te prave stare vere kerszhanske“ u NSK

Elektroničko izdanje časopisa Glas@NSK

Objavljen novi, 13. broj časopisa Glas@NSK

 

The post Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u 2017. godini appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Raspored edukacijskih radionica u sklopu projekta „e-Izvori“ u NSK http://www.nsk.hr/raspored-edukacijskih-radionica-u-sklopu-projekta-e-izvori-u-nsk/ Tue, 16 Jan 2018 12:38:15 +0000 http://www.nsk.hr/?p=45631

Categories: Izdvajamo

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, objavljen je raspored edukacijskih radionica za veljaču i ožujak 2018. godine. Edukacijske radionice održavaju se u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne …

(Read more...)

The post Raspored edukacijskih radionica u sklopu projekta „e-Izvori“ u NSK appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, objavljen je raspored edukacijskih radionica za veljaču i ožujak 2018. godine. Edukacijske radionice održavaju se u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Napomena: Mjesta za radionicu koja se održava 24.1.2018. su popunjena.

Pojedinosti o provođenju edukacijskih radionica o dostupnim elektroničkim izvorima za studente diplomskih i poslijediplomskih studija.

Raspored edukacijskih radionica za siječanj i veljaču 2018.

Prijava na edukacijske radionice.

The post Raspored edukacijskih radionica u sklopu projekta „e-Izvori“ u NSK appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Svečana dodjela Nagrade Anđelko Novaković za 2017. godinu http://www.nsk.hr/svecana-dodjela-nagrade-andelko-novakovic-za-2017-godinu/ Tue, 16 Jan 2018 09:26:13 +0000 http://www.nsk.hr/?p=42747

Categories: Izdvajamo

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u četvrtak 1. veljače 2018. godine u 12 sati održat će se svečana dodjela Nagrade Anđelko Novaković za 2017. godinu Zaklade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za najuspješniju neobjavljenu zbirku …

(Read more...)

The post Svečana dodjela Nagrade Anđelko Novaković za 2017. godinu appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u četvrtak 1. veljače 2018. godine u 12 sati održat će se svečana dodjela Nagrade Anđelko Novaković za 2017. godinu Zaklade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za najuspješniju neobjavljenu zbirku pjesama mladoga autora/autorice.

Nakon provedenoga javnog Natječaja, na koji je pristiglo 90 zbiraka pjesama, Prosudbeno povjerenstvo za dodjelu Nagrade, u čijem su sastavu bili Ervin Jahić, Davor Šalat i Dobrila Zvonarek, odlučilo je da se Nagrada Anđelko Novaković za 2017. godinu dodijeli pjesniku Željku Božiću za zbirku pjesama Mir utrobe i neki promišljaji.

Osim nagrađenoga pjesničkog rukopisa, Prosudbeno povjerenstvo pohvalilo je rukopise Inače volim more Branimira Dropuljića, Apofonije kulture Jasmine Bosančić, Razglednica od soli Borisa Kvaternika i Istina, ne laž Kristine Silaj.

Nagrada se sastoji od objavljivanja zbirke pjesama, plakete i novčanoga iznosa.

Nagrada Anđelko Novaković nosi ime uglednoga pjesnika, esejista i književnoga kritičara, koji je svojim predanim radom zadužio hrvatsku književnost i kulturu u cjelini. Utemeljena je s namjerom poticanja literarnoga stvaralaštva i nagrađivanja vrijednih književnih ostvarenja mladih pjesnika.

 

 

 

 

The post Svečana dodjela Nagrade Anđelko Novaković za 2017. godinu appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Međunarodni natječaj za kratku ljubavnu priču „Moje drago serce“ za 2018. godinu http://www.nsk.hr/medunarodni-natjecaj-za-kratku-ljubavnu-pricu-moje-drago-serce-za-2018-godinu/ Tue, 16 Jan 2018 08:35:16 +0000 http://www.nsk.hr/?p=45619

Categories: Obavijesti

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj pod pokroviteljstvom Grada Ozlja dodjeljuje nagradu „Stjepko Težak” za najbolju kratku ljubavnu priču potaknutu pismom Petra Zrinskoga upućenim noć uoči smaknuća dragoj ženi Katarini. Moje drago serce. Nimaj se žalostiti zverhu …

(Read more...)

The post Međunarodni natječaj za kratku ljubavnu priču „Moje drago serce“ za 2018. godinu appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj pod pokroviteljstvom Grada Ozlja dodjeljuje nagradu „Stjepko Težak” za najbolju kratku ljubavnu priču potaknutu pismom Petra Zrinskoga upućenim noć uoči smaknuća dragoj ženi Katarini.

Moje drago serce. Nimaj se žalostiti zverhu ovoga moga pisma, niti burkati. Polag Božjega dokončanja sutra o desete ore budu mene glavu sekli, i tulikajše naukupe tvojemu Bratcu. Danas (s)mo mi jedan od drugoga serčeno prošćenje vzeli. Zato jemljem ja sada po ovom listu i od tebe jedan vekovečni valete, Tebe proseći, ako sam te u čem zbantuval aliti se u čem zameril (koje ja dobro znam) oprosti mi. Budi Bog hvaljen, ja sam k smerti dobro pripravan, niti se plašim. Ja se ufam u Boga vsamogućega koj me je na ovom svetu ponizil, da se tulikajše mene hoće smiluvati, i ja ga budem molil i prosil (komu sutra dojti ufam se) da se mi naukupa pred njegovem svetem thronušem u dike vekovečne sastanemo. Veće ništar ne znam ti pisati, niti za sina, niti za druga dokončanja našega siromaštva. Ja sam vse na Božju volju ostavil. Ti se ništar ne žalosti, ar je to tak moralo biti.
U Novom Mestu pred zadnjim dnevom mojega zaživljenja, 29. dan aprila meseca o sedme ure podvečer, leta 1671.
Naj te Gospodin Bog s moju kćerju Auroru Veroniku blagoslovi.

Groff Zrini Petar

Međunarodni natječaj za kratku ljubavnu priču „Moje drago serce“ otvoren je do 15. ožujka 2018. godine, a prosudbeno će povjerenstvo vrjednovati pristigle priče.

Nagrada „Stjepko Težak” sastoji se od novčanoga iznosa.

Dodjela nagrade bit će upriličena na svečanosti 30. travnja 2018. godine u povodu obilježavanja Dana grada Ozlja.

Više pojedinosti o Natječaju.

The post Međunarodni natječaj za kratku ljubavnu priču „Moje drago serce“ za 2018. godinu appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
U povodu 630. obljetnice Vrbničkoga statuta http://www.nsk.hr/u-povodu-630-obljetnice-vrbnickoga-statuta/ Mon, 15 Jan 2018 07:50:51 +0000 http://www.nsk.hr/?p=45322

Categories: Na današnji dan

l. 1r: V ime Božie am(e)nь letь Božьihь tekuĉihь • č • t • o • J • [=1388.] m(i)s(e)ca ijuna danь • dï • [=15.] to e š’tatutь • [M]i gosp(o)d(i)nь k’nezь Štefanь i mi g(ospodi)nь knezь …

(Read more...)

The post U povodu 630. obljetnice Vrbničkoga statuta appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
l. 1r: V ime Božie am(e)nь letь Božьihь tekuĉihь • č • t • o • J • [=1388.] m(i)s(e)ca ijuna danь • dï • [=15.] to e š’tatutь • [M]i gosp(o)d(i)nь k’nezь Štefanь i mi g(ospodi)nь knezь An’žь s’lišeĉi mi velike tuž’be ot našihь ver’nihь s’luž’b’nikovь kr’čkoga otoka ke imь čin’hu hudi ljudi pos’lali es’mo našihь ver’nihь v otokь • da oni s’z’vav’še dob’rihь muži za v’sega otoka i tako esu načinili da b(u)du pravi v’ pr(a)vdê s’tati • a k’rivi da b(u)du kaš’tigani • Mi g(ospodi)nь Lov’renac i g(ospodi)nь Ivanь • i gos(po)d(i)nь Pavlь • i pod’knežinь Dok’ša • buduĉi mi pos’lani od’ g(ospodi)na k’neza Štefana i od’ g(ospodi)na kn(e)za Anža • v otok’ kr’čki priz’vali es’mo k’ n(a)mь pod’knežina otoč’kihь i dobrihь muži s Kr’ka i za v’sega otoka hoteĉь učinitь to ča bi pravo • i dob’ro za vasь otokь •…

(Vrbnički statut, 1388.)

Povijest Vrbnika usko je povezana s krčkim knezovima Frankopanima, imućnim i utjecajnim velikašima koji su obilježili srednjovjekovnu povijest otoka Krka od 1118. do 1480. godine, da bi potom sudjelovali u prijelomnim povijesnim trenutcima na kopnu. Poznata je krčka obitelj potekla upravo iz Vrbnika, a ostatci njihova dvorca Gradec i danas se nalaze iznad Vrbničkoga polja. S njihovom vladavinom Vrbnik doživljava svoj potpuni procvat kao dobro organizirana gradska sredina u kojoj je život bio uređen statutom. Vrbnički statut donesen je 15. siječnja 1388. godine, u vrijeme Ivana (Anža) i Stjepana (Štefana) Frankopana. Pisan je hrvatskim jezikom na glagoljici i po postanku je drugi takav hrvatski statut.

Statut je prepisan u Vrbniku u 16. stoljeću (prema predlošku iz 1388.), i to glagoljičnim ustavom, glagoljičnim kurzivom te latiničnim kurzivom, a sastavljen je od 36 pergamenskih listova. Uvez je Statuta izvorni, a knjižica je mala, neugledna, obična, s drvenim koricama presvučenim tamnosmeđom kožom s ostatcima dviju metalnih kopči. Statut nije sačuvan u izvorniku, već u prijepisu vrbničkoga svećenika Grgura Žaškovića iz 1526. godine. Rukopis je restauriran 1949., a Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu otkupila ga je 1962. godine od nasljednikâ kanonika Petra Petriša, posredovanjem Ivana Matanića iz Vrbnika. Čuva se u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a u cijelosti je dostupan i u sklopu portala Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Odredbe statuta nisu kodificirane u isto vrijeme ni od iste kategorije vlasti: najstarija je datirana 1362., a najmlađa 1599. godine. No ova zbirka statutarnih odredaba, kako se ogleda u rukopisu, zasnovana je i najvećim dijelom prepisana iz starijega rukopisa 1526. godine.

Danas je Krčki (Vrbnički) statut, kako glasi njegov službeni naziv, bitno vrelo srednjovjekovnoga prava.

Poznato je kako je Vrbnik izvorište glagoljice, mjesto gdje se oduvijek njegovalo glagoljaštvo.

Pismo otkriva djelić vječnog svjetla u čovjeku, ono je nebeski poredak i jezik ideja, čitanje neba i otkrivanje simbola.

(Davor Velnić – U iskonu glagoljice)

The post U povodu 630. obljetnice Vrbničkoga statuta appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Poziv na dodjelu nagrada Zaklade dr. Ljerka Markić-Čučuković http://www.nsk.hr/poziv-dodjelu-nagrada-zaklade-ljerka-markic-cucukovic/ Fri, 12 Jan 2018 11:37:42 +0000 http://www.nsk.hr/?p=45559

Categories: Obavijesti

Zaklada dr. Ljerka Markić-Čučuković koja djeluje pri Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga Fakulteta u Zagrebu i ove godine nagrađuje najbolje studente diplomskoga studija informacijskih znanosti smjera bibliotekarstvo. Za uspjeh na studiju i aktivno …

(Read more...)

The post Poziv na dodjelu nagrada Zaklade dr. Ljerka Markić-Čučuković appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Zaklada dr. Ljerka Markić-Čučuković koja djeluje pri Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga Fakulteta u Zagrebu i ove godine nagrađuje najbolje studente diplomskoga studija informacijskih znanosti smjera bibliotekarstvo. Za uspjeh na studiju i aktivno sudjelovanje u pojedinim projektima Odsjeka ove su godine nagrađene studentice Lorena Čačković i Sara Semenski.

Studenticama će nagrada za akademsku godinu 2016./2017. biti uručena u ponedjeljak 15. siječnja 2018. godine u 12 sati u Vijećnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

The post Poziv na dodjelu nagrada Zaklade dr. Ljerka Markić-Čučuković appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
Održana dvadeset peta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice http://www.nsk.hr/odrzana-dvadeset-peta-iz-ciklusa-tribina-na-temu-inozemne-croatice/ Fri, 12 Jan 2018 08:28:42 +0000 http://www.nsk.hr/?p=45492

Categories: Predstavljanja

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 11. siječnja 2018. godine održana je dvadeset peta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice u sklopu Zbirke inozemne Croatice. Gošća tribine bila je književnica i urednica Lana Derkač, a tribinu je …

(Read more...)

The post Održana dvadeset peta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 11. siječnja 2018. godine održana je dvadeset peta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice u sklopu Zbirke inozemne Croatice.

Gošća tribine bila je književnica i urednica Lana Derkač, a tribinu je vodila dr. sc. Željka Lovrenčić.

Na tribini se razgovaralo o književnome radu Lane Derkač. Književnica je okupljenima pročitala neke od svojih objavljenih pjesama. Govorila je o sudjelovanjima na pjesničkim festivalima širom svijeta koji su joj, svaki na svoj način, ostali u dobrome sjećanju. Posjetila je Meksiko, Nikaragvu, Indiju, Maleziju, Maroko, Cipar te zemlje u našem okruženju.

Mnogi od festivala na kojima je sudjelovala doveli su je do novih poznanstava, a bili su i put za prijevode njezinih djela na strane jezike. Do danas su ona prevedena na osamnaest jezika, i to na engleski, španjolski, francuski, arapski, švedski, njemački, talijanski, ruski, poljski, mađarski, češki, albanski, makedonski, oriški, malajski, rumunjski, bugarski i slovenski. Okupljenima je objasnila kako je veseli svaki prijevod na novi jezik jer tako njezina djela dolaze do novih čitatelja.

Osvrnula se i na život i rad u rodnoj Požegi. Većina književnoga života i književnih susreta u tome se slavonskome gradu veže uz amaterizam. Prema njezinu mišljenju bilo bi dobro da malo zvučnija imena iz svijeta književnosti pronađu put do slavonske ravnice i Požege.

Osim spisateljskog rada u suradnji s Davorom Šalatom, uredila je izbor iz svjetske poezije Kairos u Zagrebu u povodu Međunarodnoga pjesničkog festivala u Zagrebu. Suurednica je i jednoga izbora iz svjetske književnosti Third Word Post-Socialist Poetry, koji je uredila s indijskim piscem Thachomom Poyilom Rajeevanom, a koji je tiskan je u Indiji.

Više o književnici. 

The post Održana dvadeset peta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice appeared first on Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

]]>