Dobitnici Nagrade i priznanja NSK za 2019. godinu

Objavljeno 2.3.2020.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu svake godine dodjeljuje nagradu pod nazivom Nagrada i priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja obuhvaća nagradu zaposleniku Knjižnice, nagradu fizičkoj osobi te posebno priznanje pravnoj osobi.

Odbor za Nagradu i priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2019. godinu, u sastavu knjižničarske savjetnice mr. sc. Alise Martek, knjižničarske savjetnice mr. sc. Branke Purgarić-Kužić i knjižničarske savjetnice dr. sc. Tamare Krajna pregledao je i razmotrio pristigle prijedloge za dodjelu Nagrade i priznanja te Stručnomu vijeću NSK iznio zaključke, koji su potom usvojeni na sjednici Vijeća, održanoj 6. veljače 2020. godine. Nagrade dobitnicima uručene su na svečanoj proslavi Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u Hrvatskome državnom arhivu.

Nagrada namijenjena djelatniku Knjižnice koji je naročito doprinio njezinu radu, razvoju i promidžbi dodijeljena je mr. sc. Sonji Martinović, diplomiranoj knjižničarki u Odjelu Korisničke službe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Sonja Martinović profesorica je latinskoga jezika i književnosti, diplomirana književna komparatistica i diplomirana knjižničarka, dugogodišnja djelatnica Informacijskoga centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U 2019. godini u sklopu programa edukacije i informacijskoga opismenjavanja korisnika kroz Knjižnicu je provela nekoliko stotina građana, promičući svojim sadržajnim i živopisnim izlaganjima na najkvalitetniji način ulogu i rad Nacionalne i sveučilišne knjižnice u hrvatskoj javnosti. Bila je istaknuta suradnica u pripremi izložbe 350 godina zagrebačkog Sveučilišta u sklopu 1. dana sveučilišne knjige, zatim velike izložbe organizirane u povodu 200. obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskoga, kao i izložbe Ovdje sam pronašao slobodu, ostvarene u suradnji s Nacionalnom knjižnicom Kosova. Predmetnim pretraživanjima kolegica Martinović pomogla je velikomu broju korisnika u pripremi znanstvenih i stručnih radova, a pružila je odgovor i na zamjetan broj složenih korisničkih upita iz zemlje i inozemstva te na pitanja pristigla preko online usluge Pitajte knjižničara. No, prije svega, treba izdvojiti njezin vedar, zaigran i konstruktivan način pristupa svakomu izazovu, kao i broj situacija u kojima je spremno pomogla kolegama i korisnicima, učeći nas o pravome značenju i vrijednosti knjižničarskoga poziva i rada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Nagrada namijenjena fizičkoj osobi koja promiče i/ili sudjeluje u osmišljavanju i provedbi međuinstitucijskih programa te suradnji s Knjižnicom dodijeljena je dr. sc. Mikici Maštrović, knjižničarskoj savjetnici, za značajan doprinos razvoju knjižničarske i muzejske struke te za unapređenje hrvatskoga knjižničarstva u cjelini objavom stručnih i znanstvenih radova u području knjižnične i informacijske djelatnosti, kao i za edukaciju knjižničara, kustosa i djelatnika. Dr. sc. Mikica Maštrović sudjelovala je na brojnim projektima, stručno-znanstvenim skupovima, pokrenula je postupke digitalizacije Grafičke zbirke te uspostavila digitalnu Zbirku razglednica kao dugogodišnja djelatnica i voditeljica Grafičke zbirke Knjižnice. U svojem je predanome radu priredila brojne izložbe i kataloge te pokrenula izdavačku djelatnost u sklopu redovite djelatnosti Grafičke zbirke, i to osobito grafičkih mapa uglednih hrvatskih grafičara. Kruna rada u cjelokupnome knjižničnom djelovanju i promidžbi hrvatske kulturne baštine njezina je knjiga Hrvatska grafika, koju je Naklada Ljevak objavila 2019. godine, a na kojoj je predano radila od odlaska u mirovinu, unijevši u nju sav svoj višegodišnji trud i znanje.

Priznanje namijenjeno poslovnomu subjektu koji potiče, podupire i sudjeluje u ostvarenju razvojnih programa Knjižnice te tako pomaže u poboljšanju i promicanju Knjižnice i knjižničarske djelatnosti dodijeljena je Sveučilištu u Zagrebu.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, kao središnja knjižnica zagrebačkoga sveučilišta, s njime intenzivno surađuje od njegova utemeljenja. Sveučilište u Zagrebu od samoga je početka i istaknuti suradnik na europskome projektu Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori, gdje je glavni pregovarač Pregovaračkoga tima Projekta u licenciranju elektroničkih časopisa i baza podataka prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Nadalje, u suradnji sa Sveučilištem 2019. godine održana je manifestacija Dan sveučilišne knjige u povodu njegove 350. obljetnice, a u toj je prilici pripremljena i izložba iz fonda Knjižnice. Istaknute poveznice Sveučilišta i Knjižnice dokaz su poticanja, podupiranja i sudjelovanja u ostvarenju razvojnih programa Knjižnice te tako pomažu u unapređivanju i promicanju sveučilišne zadaće Knjižnice i knjižnične djelatnosti u cjelini.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu još jednom čestita svima nagrađenima.