Djelatnici NSK dodijeljena zahvalnica za poseban doprinos nacionalnoj normizaciji

Objavljeno 25.10.2017.

U povodu obilježavanja Svjetskoga dana norma Hrvatski zavod za norme (HZN) organizirao je 17. listopada 2017. godine prigodnu svečanost i skup pod nazivom Pametniji gradovi uz norme. U sklopu programa dodijeljeno je 12 zahvalnica za poseban doprinos nacionalnoj normizaciji. Dobitnica je iz područja osnovnih norma djelatnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Jasenka Zajec.

Jasenka Zajec bavi se normizacijom više od dvadeset godina, a predsjednica je tehničkoga odbora 46 Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije (HZN/TO 46) od njegova utemeljenja. Područje je rada Odbora izradba norma za knjižnice, arhive, muzeje, dokumentacijska i informacijska središta i službe, nakladništvo, informacijske znanosti, upravljanje i rukovanje dokumentima, pohranu i razredbu dokumenata i informacija, učenje i obrazovanje. U svojem radu HZN/TO 46 prati rad odgovarajućih međunarodnih odbora. Djelatni je član u pododboru ISO/TC 46/SC 9, Information and documentation: Identification and description (Informacije i dokumentacija: identifikacija i opis) radi aktivnoga praćenja razvoja i izjašnjavanja o normama u tome području.

Svjetske norme nastaju dobrovoljnim radom stručnjaka iz cijeloga svijeta. Hrvatski zavod za norme nacionalno je normirno tijelo te hrvatski predstavnik u međunarodnim organizacijama ISO, IEC, CEN i CENELEC.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu članica je HZN-a, a njezini stručnjaci sudjeluju u radu Tehničkoga odbora za bibliotekarstvo, dokumentaciju i informacije (HZN/TO 46) i Tehničkoga odbora za očuvanje kulturne baštine (HZN/TO 546). Članstvo u Hrvatskome zavodu za norme omogućuje Knjižnici aktivno sudjelovanje u radu na normizaciji, nacionalnoj i međunarodnoj razini, te pristup međunarodnim i nacionalnim normama iz područja u kojima aktivno sudjeluje. Tehnički odbor oblik je povezivanja svih zainteresiranih za normizaciju određenoga područja, a njime se utvrđuje nacionalno stajalište te ostvaruju veze s odgovarajućim strukturama na međunarodnoj, europskoj i nacionalnim razinama.