Zbirka disertacija i magistarskih radova

Objavljeno 7.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefoni
00385 1 616 4048
Telefaks
00385 1 616 4186
Osoba za kontakt
Ivona Milovanović

U skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07. – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) akademski se stupanj stječe samo doktoratom znanosti.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u Zbirci doktorskih disertacija i magistarskih radova prikuplja tiskane doktorske disertacije, kao i znanstvene magistarske radove.

Ostale vrste završnih radova ne pohranjuju se u tiskanome obliku u Knjižnici jer se njima ne stječe akademski stupanj. Ako visoko učilište pošalje u Knjižnicu takve tiskane radove, oni će biti vraćeni na trošak pošiljatelja.

Za sva pitanja (vezano za tiskanu inačicu doktorskih radova) obratite se na: Ivona Milovanović, tel. 01/616-4048, e-pošta: imilovanovic@nsk.hr.

Elektronički oblici disertacija i završnih radova dostavljaju se Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te pravilnicima pojedinih Sveučilišta.

Pitanja o dostavi elektroničkih inačica radova molimo uputite elektroničkom poštom na dar@nsk.hr.

Zbirka magistarskih i doktorskih radova hrvatskih sveučilišta (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Pula, Zadar, Dubrovnik) smještena je na prvom katu u čitaonici sa slobodnim pristupom. U fondu se nalazi 35 000 svezaka.

Doktorske disertacije sveučilišta ostalih republika bivše Jugoslavije smještene su u zatvorenom spremištu.

Građa sa zatvorenog spremišta može se naručiti i koristiti u čitaonici.

Zbirka je klasificirana prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji, a raspoređena na policama po prezimenu autora. Bibliografski su podatci pretraživi preko online kataloga NSK.

  • Za bibliografske podatke starijih doktorskih disertacija treba konzultirati:

Bibliografiju doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu za godine:

  • 1880.-1952.
  • 1950.-1969.
  • 1970.-1974.
  • 1975.-1976.
  • 1977.-1980.
  • 1981.-1984.

Bibliografiju magistarskih radova obranjenih na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
Središnja medicinska knjižnica

  • sv.1 1964.-1984.
  • sv.2 1985.-1988.