Digitalne disertacije i znanstveni magistarski radovi hrvatskih sveučilišta na portalu DART-Europe

Objavljeno 1.12.2016.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) uspostavila je redovitu dostavu podataka iz Nacionalnoga repozitorija disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR) u sustav DART-Europe, središnji europski portal digitalnih disertacija, čime se osigurava veća vidljivost disertacija hrvatskih znanstvenika.

DART-Europe je suradnički sustav 116 knjižnica i knjižničnih konzorcija za dostavu podataka o digitalnim disertacijama uspostavljen s ciljem omogućivanja što veće vidljivosti i šire promidžbe rezultata istraživanja provedenih na europskim sveučilištima, a objavljenih u disertacijama. DART-Europe potiče izradu, široku dostupnost i korištenje europskih digitalnih disertacija. Zagovarajući otvoreni pristup znanstvenim informacijama, DART-Europe od ustanova s kojima surađuje zahtijeva dostavu metapodataka javno dostupnih ocjenskih radova.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, koja se sustavu DART-Europe kao partner priključila 2013. godine, dodatno doprinosi radu ovoga sustava dostavom podataka o završnim radovima hrvatskih sveučilišta, istodobno osiguravajući bolju zastupljenost hrvatskih znanstvenika u znanstvenim krugovima Europe, a posredno i svjetskim znanstvenim krugovima. Trenutačno su u sklopu sustava DART-Europe dostupni podatci o disertacijama četiriju hrvatskih sveučilišta – Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Splitu.

Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR) uspostavljen je u prosincu 2015. godine kako bi se omogućila pohrana i javni pristup disertacijama koje su obranjene u Republici Hrvatskoj. Ovaj nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija disertacija visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i trenutačno sadrži 257 radova.

Repozitorij je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) te nekoliko knjižnica visokih učilišta u sklopu izgradnje mreže digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar. Do njegove uspostave digitalne inačice disertacija i znanstvenih magistarskih radova NSK je čuvala u Zbirci disertacija i magistarskih radova te u sustavu Digitalni akademski repozitorij (DAR). Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (NN 94/13) započete su aktivnosti na sustavnome prihvatu i trajnoj pohrani disertacija u digitalnome obliku.

Treba naglasiti i kako Europska komisija obvezuje znanstvenike čija se istraživanja provode sredstvima osiguranim u sklopu programa Europske unije za istraživanja i inovacije Horizon 2020 (Obzor 2020) da rezultate tih istraživanja učine javno dostupnima.

Očekuje se da će osiguravanje dostupnosti podataka o doktorskim radovima hrvatskih sveučilišta u sklopu sustava DART-Europe djelovati kao dodatni poticaj za još bolji odaziv hrvatskih visokih učilišta na zakonsku obvezu pohrane doktorskih radova u repozitorije visokoškolskih ustanova te na taj način pridonijeti promicanju i stvarnoj primjeni ideje otvorenoga pristupa znanstvenim informacijama.