Čitaonica periodike

Objavljeno 5.1.2012.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefon
+385 1 616 4051

Čitaonica na trećem katu jedina je čitaonica zatvorenog tipa sa 46 čitalačkih mjesta. U čitaonici se koriste publikacije (novine, časopisi, zbornici i kalendari) izdane u Republici Hrvatskoj, kao i knjige sa Zatvorenog spremišta izdane do 1900. godine.
U čitaonici se primaju narudžbe za izradbu mikrofilmova i digitalnih zapisa zaštićene građe. U čitaonici se nalazi fotokopirni aparat, a čitaonica je opremljena mikrofilmskim čitačima.

Portal Stare hrvatske novine

Portal digitaliziranih starih hrvatskih časopisa