Čitaonica periodike

Objavljeno 27.7.2018.
Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 21.00
subota 9.00 – 14.00
Telefon
+385 1 616 4051

U Čitaonici periodike se naručuju i koriste serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici i kalendari) objavljene u Republici Hrvatskoj, kao i knjige sa Zatvorenog spremišta objavljene do 1900. godine.

Posebnu cjelinu čine mikrofilmirane novine i časopisi koji su dostupni za pregledavanje na mikrofilmskim čitačima u čitaonici. Dostupno je preko 3000 kolutova mikrofilmova.

Pristup i korištenje

Čitaonica periodike smještena je na 3. katu Knjižnice. Čitaonica je zatvorenog tipa i ima 46 korisničkih mjesta.
Zbog specifičnosti građe koja se koristi (vrijednosti, uporabnog stanja i starosti), korištenje je dozvoljeno isključivo u prostoru čitaonice.

Dopušteno je dnevno zadužiti do 10 svezaka knjiga i časopisa te do 5 svezaka novina po korisniku.

Građa naručena sa Zatvorenog spremišta za korištenje istoga dana naručuje se do 19.30 sati, odnosno subotom do 13 sati, a dostavlja se u roku od 45 minuta.

Korisnici mogu rezervirati građu koju bi koristili duže od jednog dana. Rezervirana građa čuva se za nastavak korištenja do tri dana od rezervacije, a nakon toga se može izdati drugim korisnicima ili vratiti u Zatvoreno spremište.

U iznimnim slučajevima, ako je potrebno više od dozvoljene količine građe, korisnik podnosi pismeni zahtjev ravnatelju NSK za odobrenje korištenja više svezaka građe od količine propisane pravilnikom.

Knjižnica može donijeti odluku o korištenju građe isključivo u mikrofilmskom ili digitalnom obliku. Arhivski se primjerci ne posuđuju.

Reprografske usluge i usluge digitalizacije

Za građu koja se koristi u Čitaonici periodike korisnici mogu naručiti izradu fotokopija, mikrofimova i digitaliziranih preslika s izvornika ili mikrofilma. Opseg građe (djelomično ili potpuno) i način reproduciranja ovisi o stanju građe i usklađenosti sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima te Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevi za fotokopiranje, skeniranje ili mikrofilmiranje zaprimaju se u čitaonici, ispunjavanjem obrasca s točnim podacima o korisniku i jedinici građe.

Reprografske usluge i digitalizacija naplaćuju se prema važećem cjeniku Knjižnice.

Obrazloženje odluke Nacionalne i sveučilišne knjižnice o korištenju starijih hrvatskih novina

Popis hrvatskih novina i časopisa dostupnih na mikrofilmu

Portal Stare hrvatske novine

Portal digitaliziranih starih hrvatskih časopisa