NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

English

Pretraživanje

Ja, slova znajući, govorim: dobro je živjeti veoma na zemlji.

Stih sačinjen od početnih slova glagoljske azbuke.

Priručnici

 

Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica – zbornik radova sa 10. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, NSK, Zagreb, 2017., 337 str.

 
Cijena: 105,00 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 978-953-500-168-3

 
 

Narodne knjižnice kao treći prostor – zbornik radova sa 9. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2015., NSK, 431 str.

 
Cijena: 105,00 kn (PDV 5%)
 
ISBN 978-953-500-143-0

 
 

Knjižničarske kompetencije /pogled na razvoj profesije/, Zagreb, 2015., HSN i NSK, 296 str.

 
Cijena: 175,00 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 978-953-169-292-2

 
 

Teorija informacijske znanosti (treće dopunjeno izdanje), Zagreb, 2014., HSN, NSK, 263 str.

 

Cijena: 150,00 Kn (PDV 5%)

 

ISBN 978-953-169-287-8

 
 

Međunarodni stručni skup Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Republike Hrvatske : zbornik radova. Zagreb:NSK, 2014., 264 str.

 

Cijena: 100,00 Kn (PDV 5%)

 

ISBN 978-953-500-126-3

 
 

Univerzalna decimalna klasifikacija – skraćeno izdanje, Zagreb, 2013., NSK, 703 str.

 

Cijena: 250,00 Kn (PDV 5%)

 

ISBN 978-953-500-124-9

 
 

Knjižnica – komunikacijsko i multikulturalno središte lokalne zajednice, Zbornik radova s 8. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2012., NSK, 391 str.

 

Cijena: 105,00 Kn (PDV 5%)

 

ISBN 978-953-500-114-0

 
 

Eva Verona – O katalogu, Zagreb, 2005., HKD, NSK, Filozofski fakultet u Zagrebu, 491. Str

Cijena: 189,00 kn (PDV 5%)

ISBN 978-953-6001-31-4

 
 

Zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama – Zbornik radova sa 7. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Zagreb, NSK, 2011, 325 str.

 
Cijena: 105,00 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 978-953-500-103-4

 
 

Univerzalna decimalna klasifikacija I dio: Društvene i humanističke znanosti. Ur. Lidija Jurić Vukadin. Zagreb: NSK.

 
Cijena: 294,00 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-500-036-5