NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

English

Pretraživanje

Jedna prednost ljeta bila je
da smo svakoga dana imali
više svjetla za čitanje.

Jeannette Walls

Tiskana izdanja NSK

 
Češka republika na prijelomu tisućljeća

Češka republika na prijelomu tisućljeća. Zagreb: NSK, 2002., 38 str.

 
Cijena: 31,50 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-17-2

 
 
Dubravka Babić. Bogomraki.

Dubravka Babić. Bogomraki. Zagreb: NSK, 2002., 52 str., illustr.

 
Cijena: 31,50 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-59-8

 
 
Dvostoljetni prijevodni hrvatsko-švedski susreti

Dvostoljetni prijevodni hrvatsko-švedski susreti. Zagreb: NSK, 2001., 122 str.

 
Cijena: 31,50 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-99-7

 
 
Stoljeće hrvatske knjige u iseljeništvu 1900.-2000.

Stoljeće hrvatske knjige u iseljeništvu 1900.-2000. Zagreb: NSK, 2001., 90 str.

 
Cijena: 36,75 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-97-0

 
 
Hymnoida to mou somati

Hymnoida to mou somati: slike i objekti / Marie-Claire Feltin. Zagreb: NSK, 2001., ilustr.

 
Cijena: 42,00 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-93-8

 
 
Pet stoljeća hrvatske knjige u Češkoj.

Pet stoljeća hrvatske knjige u Češkoj. Zagreb: NSK, 2000., 158 str., ilustr.

 
Cijena: 42,00 kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-87-3

 
 
Aleksandar Sergejević Puškin

Aleksandar Sergejevič Puškin: 1799.-1837. Zagreb: NSK, 1999., 83 str., ilustr.

 
Cijena: 31,50 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-80-6

 
 
Bartol Kašić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici

Bartol Kašić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Zagreb: NSK, 1999., 155 str., ilustr.

 
Cijena: 52,50 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-77-6

 
 
Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz : 1846.-1916. i njegovi tragovi u Hrvatskoj. Zagreb: NSK, 1999., 83 str., ilustr.

 
Cijena: 31,50 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-78-4

 
 
Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz: 1798.-1855. Zagreb: NSK, 1998., 58 str., ilustr.

 
Cijena: 31,50 Kn (PDV 5%)
 
ISBN 953-6000-72-5

 
Stranica 6 od 11...45678...