NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

English

Pretraživanje

Učenje nikada ne iscrpljuje um.

Leonardo da Vinci

Elektroničke publikacije NSK

Sve elektroničke publikacije NSK-a
 

Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja – virtualna šetnja multimedijalni interaktivni DVD, Zagreb, NSK, 2013.

Cijena: 150,00 kn (PDV 5%)

 
 

E-katalog značajnih prinova Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u 2011. godini

Pregled: E-čitač, a za osobna računala preporučeni besplatni programi su Adobe Digital Editions, Calibre ili Lucifox (dodatak za Firefox preglednik)

Format: ePub
ISBN 978-953-500-107-2
Preuzimanje

 

 
 

E-katalog značajnih prinova Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u 2011. godini

Pregled: Adobe Reader 9.0 ili noviji                                         

Format: interaktivni pdf

ISBN 978-953-500-109-6

Preuzimanje

 
 

E-katalog značajnih prinova Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u 2011. godini

Pregled: Adobe Reader 6.0 ili noviji

Format: pdf
ISBN 978-953-500-110-2

Preuzimanje

 
 

Geografska imena: upute za izradu i klasificiranje predmetnih preglednih zapisa u formatu MARC 21

ISBN 978-953-500-097-6
Preuzimanje

 
 

Glazbena građa: upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21

ISBN 978-953-500-095-5
Preuzimanje

 
 

Kartografska građa: upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21, Bibliografski podaci

ISBN 978-953-500-094-5
Preuzimanje

 
 

Mrežna građa: upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21

ISBN 978-953-500-096-9
Preuzimanje

 
 

Omeđene publikacije, integrirajuća građa i nakladničke cjeline: priručnik za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21

ISBN 978-953-500-098-3
Preuzimanje

 
 

Pregledni zapisi u formatu MARC 21 upute za katalogizaciju

ISBN 978-953-500-099-0
Preuzimanje