Migracija arhiviranih mrežnih sjedišta tijela javne vlasti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u Hrvatski arhiv weba

Objavljeno 18.1.2018.

U studenome 2017. godine u Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu migrirana su arhivirana mrežna sjedišta tijela javne vlasti Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva u razdoblju od 2006. do 2013. godine.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva zadužen je za jedinstvenu i trajnu dostupnost te ponovnu uporabu javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske. U sklopu svoje djelatnosti Ured je pomoću sustava AMD (Arhiv mrežnih dokumenata) sustavno pobirao, odnosno preuzimao i trajno čuvao mrežna sjedišta tijela javne vlasti u razdoblju od 2006. do 2013. godine. Pobiranjem su bila obuhvaćena pojedina tijela izvršne vlasti, ustanove javnoga sektora, poduzeća od javnoga interesa, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske, tijela lokalne i područne samouprave te redoviti i specijalizirani sudovi nižega stupnja.

Tehničku izvedbu migracije proveo je Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu – Srce.

Na trajno čuvanje i brigu u Hrvatski arhiv weba predano je 1540 arhiviranih mrežnih sjedišta tijela javne vlasti, arhiviranih u 6640 primjeraka. Sva je građa katalogizirana i javno dostupna za pretraživanje na mrežnim stranicama Hrvatskoga arhiva weba.