Obavijest o pristupu internetu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Objavljeno 20.12.2017.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu obavješćuje sve korisnike o mogućnostima i načinima korištenja informatičko-tehnološke programske i sklopovske podrške te računalne mreže (žične i bežične) u prostoru Knjižnice koje je za sve korisnike u potpunosti besplatno. U Knjižnici su korisnicima dostupne: bežična mreža (SSID: NSK wireless), zaštićena bežična mreža Eduroam (SSID: eduroam) te bežična mreža ostvarena u suradnji s Microsoftom i CARNet-om (SSID: Microsoft WiFi@NSK) na trećem i četvrtome katu Knjižnice.

Sve informacije o korištenju mreža dostupne su na poveznicima Pristup internetu i Upute za korištenje Microsoft Wi-Fi@NSK mreže.