Predavanje dr. sc. Hrvoja Stančića „3D tehnologije u komuniciranju baštine – primjer Machinae novae“

Objavljeno 26.11.2015.

U povodu zatvaranja izložbe Machinae novae – 400 godina poslije Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira 30. studenoga 2015. godine, u 12 sati, u malome predvorju Knjižnice predavanje 3D tehnologije u komuniciranju baštine – primjer Machinae novae dr. sc. Hrvoja Stančića,  izvanrednoga profesora na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tema je predavanja arhivsko gradivo koje se ponajprije zamišlja u analognome, najčešće papirnatome obliku, no koje u vrijeme svakodnevne uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija ulazi u svijet digitalizacije. Arhivsko se gradivo uglavnom koristi za istraživačke potrebe, no uočava se trend korištenja i u izobrazbi. Dr. sc. Hrvoje Stančić na primjeru djela Fausta Vrančića, istražuje kako se arhivsko gradivo može uspješno digitalizirati i iskoristiti za potrebe izobrazbe. Informacijsko-komunikacijska tehnologija ima ulogu učiniti gradivo široko dostupnim, bolje razumljivim te prilagođenijim modernim naraštajima. Bitno je uzeti u obzir i podatak da se suvremenim preoblikovanjem u digitalni oblik ujedno štite vrijedni izvornici, osigurava se da gradivo bude dostupno teoretski neograničenomu broju korisnika, čak i onda kada postoji samo jedan izvornik. Ipak, digitalizacija nije jednostavan proces jer je gradivo potrebno prilagoditi osobinama digitalnoga medija i prilagoditi očekivanjima korisnika. Stvaranje, primjerice, 3D objekata ili 3D modela iz skica i nacrta, kao što je to slučaj s Vrančićevom Machina novae, zahtijeva drukčija znanja u odnosu na znanja koja su potrebna za digitalizaciju rukopisa. Nadalje, dr. sc. Hrvoje Stančić analizira koje su sve vještine, sposobnosti i znanja potrebna da bi se vrijedno arhivsko gradivo prilagodilo suvremenomu načinu komuniciranja i istraživanja, iskoristilo u izobrazbi, ali u konačnici i globalno promicalo hrvatski nacionalni identitet i nacionalnu kulturnu baštinu.

Dr. sc. Hrvoje Stančić izvanredni je profesor na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je knjige Digitalizacija, suautor Arhivističkoga rječnika, urednik knjige Heritage Live: upravljanje baštinom uz pomoć informacijskih alata te autor i suautor 80-ak znanstvenih i stručnih radova. Istraživački se bavi pitanjima dugoročnoga očuvanja digitalnih arhivskih zapisa, očuvanjem autentičnosti i povjerenja u digitalne zapise te digitalizacijom i 3D digitalizacijom. Voditelj je hrvatskoga konzorcija institucija na međunarodnome projektu InterPARES Trust te fakultetski predstavnik u Međunarodnome centru za arhivska istraživanja – ICARUS. Član je predsjedništva Hrvatskoga arhivističkog društva.