15. obljetnica mjerenja hrvatskoga mrežnog prostora

Objavljeno 16.2.2017.

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) obilježio je 15. veljače 2017. godine petnaestu obljetnicu mjerenja hrvatskoga mrežnog prostora. S pripremama za provedbu prvoga mjerenja hrvatskoga mrežnog prostora započelo se 2002. godine radi prikupljanja informacija o veličini i sadržaju hrvatskoga mrežnog prostora. U suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu ostvaren je projekt Nacionalni informacijski sustav knjižnica Republike Hrvatske – NISKA.

Analizirala se veličina hrvatskoga mrežnog prostora, korištenje formata datoteka prema standardu MIME, omjer teksta, slike, audio i videozapisa, opseg i sadržaj metapodataka, a rezultati mjerenja temelj su za svaku daljnju složeniju analizu mrežno dostupne elektroničke građe. Mjerenja su se provodila do 2008. godine, dok se 2011. započelo s harvestiranjem .hr nacionalne domene u suradnji s Hrvatskim arhivom weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Hrvatski arhiv weba, uz pomoć programske podrške Heritrix razvijene u Srcu, provodi redovita godišnja harvestiranja, odnosno prikuplja javno dostupne sadržaje s hrvatskoga mrežnog prostora te pohranjuje aktivna sjedišta interneta na nacionalnoj internetskoj domeni .hr. Zadnjim je  harvestiranjem preuzeto 77 milijuna izvora s interneta, ukupne veličine 7 TB. Najzastupljenije su vrste sadržaja tekst u formatu HTML sa 51,3 posto te slike u formatu JPEG, njih 33,8 posto.

Na mrežnim stranicama Hrvatskoga arhiva weba javno su dostupne sve selektivno pohranjene publikacije, a od 2011. godine moguće je pretraživanje svih harvestiranih sadržaja s nacionalne domene .hr, com.hr i iz.hr domene.

Više pojedinosti o mjerenju hrvatskoga mrežnog prostora.